Định vị DATC trong giải quyết nợ xấu ngân hàng

Định vị DATC trong giải quyết nợ xấu ngân hàng
Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính đang được kỳ vọng là nhân tố xử lý nợ xấu ngân hàng hiện nay. Thậm chí, nhiều ý kiến đề xuất nên chuyển đổi thành Công ty Mua bán nợ Quốc gia để xử lý nợ xấu.

Chính sách đất đai phát triển "tam nông": Những vấn đề đặt ra

Chính sách đất đai phát triển "tam nông": Những vấn đề đặt ra
(Tài chính) Đất đai là cội nguồn và điều kiện cơ bản cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời luôn được coi là vấn đề nhạy cảm và nóng bỏng trong những năm gần đây. Thực tế cho thấy không thể phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết được vấn đề nông dân nếu không có một chính sách đất đai phù hợp.

Điều hành tỷ giá linh hoạt thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Điều hành tỷ giá linh hoạt thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

TCTC Online – Trước những biến động của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về việc chính sách tỷ giá đang có tác động không tốt đến sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tái cấu trúc đầu tư cho nông nghiệp

Tái cấu trúc đầu tư cho nông nghiệp

TCTC Online – Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đảm bảo an ninh lương thực và tạo việc làm cho gần 70% lao động. Đây là một khu vực kinh tế còn nhiều tiềm năng của đất nước, tuy nhiên lại chưa được quan tâm đúng mức nên chưa phát huy được sức mạnh và hiệu quả của khu vực này.

Lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam: Cần sự chuyên nghiệp

Lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam: Cần sự chuyên nghiệp

TCTC Online – Mặc dù các chương trình tài chính vi mô tại Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ cho hàng trăm nghìn hộ gia đình nghèo trên toàn quốc, song chưa đáp ứng đủ nhu cầu dịch vụ tài chính của người dân có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước khẳng định, Việt Nam cần hướng tới một nền tài chính vi mô chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, đảm bảo các khung pháp lý hội nhập nhằm đảm bảo nền tài chính bền vững và phục vụ được nhiều người nghèo hơn thay vì tổ chức còn thiếu khoa học và có chiều hướng “phong trào” như hiện nay.

Tìm giải pháp xoay chuyển tình thế

Tìm giải pháp xoay chuyển tình thế
Diễn biến mới nhất của kinh tế Việt Nam năm 2012 là việc Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 9/2012 tăng 2,2% so với tháng trước và như vậy, lạm phát tới thời điểm này đã là 5,13%, tăng mạnh so với con số 2,86% của 8 tháng đầu năm.

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và vận hành hệ thống giám sát tài chính

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và vận hành hệ thống giám sát tài chính
TCTC Online - Việc xây dựng và vận hành hệ thống tài chính được coi là hiệu quả khi tránh được tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống lĩnh vực giám sát. Thực tế cho thấy, việc xây dựng và vận hành hệ thống giám sát tài chính đã được Chính phủ các nước Pháp, Hà Lan, Australia đặc biệt quan tâm.