Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam
Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt góp phần đưa thị trường thanh toán tại Việt Nam phát triển theo hướng đổi mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế. Thời gian qua, Chính phủ và ngành Ngân hàng đã và đang nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp luật hỗ trợ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển. Đến nay, phương thức thanh toán này đang được nghiên cứu đưa vào áp dụng đồng bộ trên nền tảng công nghệ hiện đại với nhiều tính năng ưu việt trong toàn hệ thống ngân hàng.

Chi ngân sách nhà nước và một số khuyến nghị chính sách

Chi ngân sách nhà nước và một số khuyến nghị chính sách
Chi ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng cấu thành cán cân ngân sách của mỗi quốc gia. Chi ngân sách nhà nước không chỉ nuôi dưỡng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động mà còn có tác dụng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Một quốc gia sử dụng quỹ ngân sách nhà nước để chi tiêu hiệu quả sẽ là động lực để đất nước phát triển. Ngược lại, các quốc gia chi tiêu ngân sách không hợp lý, thiếu hiệu quả sẽ gây ra bội chi ngân sách và áp lực trả nợ cho thế hệ sau.

Chưa đánh thuế nhà thứ hai trong năm 2017

Chưa đánh thuế nhà thứ hai trong năm 2017
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài Chính đưa ra tại Hội thảo "Triển vọng thị trường bất động sản 2017 - Tác động chính sách" tại Hà Nội.

Làn sóng đầu tư mới từ châu Âu

Làn sóng đầu tư mới từ châu Âu
Bên lề Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA): Cơ hội thu hút đầu tư công nghiệp tại Việt Nam” sáng 20/12, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Huy Sơn cho biết, nhiều doanh nghiệp châu Âu dự định chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội EVFTA mang lại.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Một trong những điểm đáng chú ý và được xã hội kỳ vọng chính là Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (tháng 10/2016) xác định đổi mới mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, làm rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta, nêu bật các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử

Ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử
Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và các nền tảng công nghệ để triển khai dịch vụ công đều đã sẵn sàng cho việc vận hành các hạng mục nghiệp vụ thuộc cấu trúc Chính phủ điện tử của NHNN.

Thời của tín dụng tiêu dùng

Thời của tín dụng tiêu dùng
Theo thống kê của Viện Chiến lược ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước thì thị trường vay tiêu dùng chiếm tới 10,4% GDP và 6,8% tổng dư nợ của nền kinh tế, tương đương hơn 90.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng rất nhanh, trung bình ở mức 20%/năm.

Hướng đầu tư khác của các doanh nghiệp Hàn Quốc

Hướng đầu tư khác của các doanh nghiệp Hàn Quốc
Nếu so sánh thì sự đầu tư bứt phá của doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tại Việt Nam đang ngày càng lớn hơn DN Nhật Bản, và sản phẩm của Hàn Quốc hướng đến thị trường và người tiêu dùng Việt nhiều hơn bất cứ quốc gia nào đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Phía Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang khuyến khích DN đầu tư vào Việt Nam như một địa bàn chiến lược...

Cải cách cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Kinh nghiệm từ Trung Quốc

Cải cách cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Kinh nghiệm từ Trung Quốc
Trong những năm qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh thực hiện cải cách quản lý cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên các mặt như: cải cách nhân sự, cải cách chế độ phân phối thu nhập, cải cách chế độ quản lý tài sản công, cải cách chế độ bảo hiểm xã hội… Nhờ đó, các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước này có cơ chế vận hành, chức năng rõ ràng, giám sát hiệu quả. Kinh nghiệm của Trung Quốc sẽ là bài học hữu ích cho Việt Nam trong cải cách quản lý cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và những điểm mới đáng chú ý

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và những điểm mới đáng chú ý
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều điểm mới đáng chú ý so với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành đã được đưa vào dự thảo Luật.