Tìm hướng xuất khẩu cho lao động qua đào tạo

Tìm hướng xuất khẩu cho lao động qua đào tạo
Dự thảo đề án đưa lao động có trình độ cao sang làm việc tại Nhật Bản, CHLB Đức, Hàn Quốc, Slovakia, Cộng hòa Czech, Israel... đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng. Đây được coi là hướng mở tạo ra cơ hội tìm kiếm việc làm có thu nhập cao cho những người trình độ đại học, cao đẳng.

Đến năm 2020, ít nhất 75% dân số được đăng ký và cấp Giấy khai sinh

Đến năm 2020, ít nhất 75% dân số được đăng ký và cấp Giấy khai sinh
Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đến năm 2020, ít nhất 75% dân số cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được đăng ký và cấp giấy khai sinh; tỷ lệ này đến năm 2024 là 85%.

TP. Hồ Chí Minh: Phải nhìn vào chất lượng tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh: Phải nhìn vào chất lượng tăng trưởng
Kiểm tra kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH - ĐT), Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Cùng với việc mở rộng doanh nghiệp (DN), thàn phố phải tạo môi trường thu hút các tập đoàn đa quốc gia, gắn kết với DN trong nước và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, hình thành các tập đoàn tư nhân lớn mạnh, có đổi mới sáng tạo, công nghệ hiện đại để nâng cao sức cạnh tranh. Đánh giá tăng trưởng không dựa vào những con số mà phải nhìn vào chất lượng.

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế, bảo hiểm

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế, bảo hiểm
Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 là rút ngắn thời gian thực hiện các lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội.

Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
Trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, với 89,88% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trước đó, kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua với trên 86% đại biểu tán thành.

Những điểm mới về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Những điểm mới về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính với kỳ vọng góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo cơ sở pháp lý đối với hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, bảo đảm hoạt động này phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Tạo lập khuôn khổ pháp lý mới về cho vay của Tổ chức tín dụng

Tạo lập khuôn khổ pháp lý mới về cho vay của Tổ chức tín dụng
Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39) và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (Thông tư 43) góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý mới về cho vay của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính đối với khách hàng.