Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tuy đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế như: Cơ chế quản lý, quy trình đầu tư và mua sắm tài sản nhà nước còn phân tán; Việc quản lý, sử dụng một số loại tài sản nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, chậm đổi mới, chưa đồng bộ với cơ chế quản lý tài chính, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới... Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.

Vai trò của RCEP đối với hội nhập kinh tế khu vực

Vai trò của RCEP đối với hội nhập kinh tế khu vực
Sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP) không được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ủng hộ, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) do Trung Quốc khởi xướng đang được xem là một giải pháp để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam - Thành viên tích cực trong APEC

Việt Nam - Thành viên tích cực trong APEC
Việt Nam đã bắt đầu đảm nhận vai trò chủ nhà của Năm APEC 2017- một năm đầy thử thách vì xu thế chống toàn cầu hóa gia tăng tại một số nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại khu vực là lợi ích chung, và hy vọng sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác mới trong Năm APEC Việt Nam 2017.

Cập nhật thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua

Cập nhật thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua
Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân Bình Định, đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán, yêu cầu sửa đổi Luật Chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, siết chặt kỷ cương trong chấp hành chính sách và quy trình nghiệp vụ... là những thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần từ 12-16/12/2016.


Cập nhật thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua

Cập nhật thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua
Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân Bình Định, Đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán, Siết chặt kỷ cương trong chấp hành chính sách và quy trình nghiệp vụ, Yêu cầu sửa đổi Luật Chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế... là những thông tin tài chính-kinh tế nổi bật trong nước tuần từ 12-16/12/2016.

Ngành công nghiệp hỗ trợ đang ở đâu?

Ngành công nghiệp hỗ trợ đang ở đâu?
Theo đánh giá mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), trong khi Việt Nam tiếp tục có tiềm năng đặc biệt trong việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và môi trường thương mại mới để đưa khu vực sản xuất thành động lực cho tăng trưởng thì năng lực yếu kém của các ngành công nghiệp hỗ trợ là một rào cản đáng kể.

Giải pháp quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả

Giải pháp quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả
Tài sản công ở nước ta có phạm vi rộng, có giá trị rất lớn, được hình thành, tích lũy qua nhiều thế hệ, là cơ sở vật chất để thực hiện công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay.

Môi trường kinh doanh: Góc nhìn từ lĩnh vực ngân hàng

Môi trường kinh doanh: Góc nhìn từ lĩnh vực ngân hàng
Để tăng trưởng kinh tế bền vững, Việt Nam cần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh. Các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới có thể coi như là một trong những gợi ý có giá trị cho Việt Nam trong quá trình cải cách môi trường kinh doanh. Muốn đạt được những tiêu chí trên, yêu cầu tất yếu đặt ra là cần có sự thay đổi toàn diện từ pháp luật liên quan đến các nỗ lực của các cơ quan quản lý vĩ mô, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.