VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
BHXH Việt  Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Từ ngày 15/8/2017 sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP. Nguồn: Internet

BHXH Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày 27/7/2017, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 3162/BHXH-CSXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/CĐ-CP. Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.

Hà Nội: Tổng thu BHXH, BHYT đạt trên 19 nghìn tỷ đồng

Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát

Từ ngày 1/8, ngành Bảo hiểm Xã hội triển khai Hệ thống phần mềm quản lý văn bản

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 01/7/2017

Theo đó, Công văn 3162/BHXH-CSXH hướng dẫn cụ thể về mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Cụ thể, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng sẽ được tính như sau:

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2017

=

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017

x

1,0744

Về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 1/7/2017 được tính như sau:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 01/7/2017

=

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6/2017

x

1,0744

Điều chỉnh mức trợ cấp người phục vụ như sau: Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng); Đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.

Về điều chỉnh trợ cấp tuất hằng tháng đối với những thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2017 thì từ ngày 1/7/2017, mức hưởng như sau: Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 520.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.3000.000 đồng); Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 650.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng); Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 910.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ quy định của chính sách BHXH và hướng dẫn tại văn bản này để tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng do BHXH tỉnh quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh), trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể.

BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân điều chỉnh mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trong quân đội, công an nhân dân từ ngày 1/7/2017; thực hiện tổng hợp, thống kê theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án phần mềm nghiệp vụ điều chỉnh các phần mềm quản lý chi trả, phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành và hướng dẫn BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để chi trả theo mức hưởng mới và trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định của chính sách.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM