Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được bảo lãnh bằng ngoại tệ

(Taichinh) - Đó là nội dung quan trọng tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định: TCTD chỉ được bảo lãnh cho khách hàng tổ chức là người không cư trú. Việc bảo lãnh cho khách hàng tổ chức là người không cư trú (trừ trường hợp khách hàng là TCTD ở nước ngoài) phải đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Một là, khách hàng là DN thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của DN Việt Nam dưới hình thức đầu tư quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2014 hoặc dưới hình thức đầu tư trực tiếp khác tại nước ngoài theo pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;

Hai là, khách hàng ký quỹ đủ 100% giá trị bảo lãnh; c- Bên nhận bảo lãnh là người cư trú.

Dự thảo quy định, đối với chi nhánh NH nước ngoài chỉ được bảo lãnh bằng ngoại tệ cho khách hàng tổ chức là người không cư trú khi bên nhận bảo lãnh là người cư trú.

TCTD, chi nhánh NH nước ngoài khi thực hiện bảo lãnh cho khách hàng tổ chức là người không cư trú phải tuân thủ các quy định được quy định trong dự thảo Thông tư

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai: a- Là NHTM được NHNN cho phép thực hiện hoạt động bảo lãnh NH tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động; b- Tại thời điểm thực hiện bảo lãnh không bị kiểm soát đặc biệt; c- Không trong giai đoạn bị sáp nhập theo quyết định của NHNN.

Danh sách NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai do Thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.
NHTM được thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài, TCTD ở nước ngoài.

NHTM xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi chủ đầu tư có đủ các điều kiện quy định trong dự thảo Thông tư.

Số dư bảo lãnh đối với chủ đầu tư được xác định bằng số tiền bên mua, bên thuê mua đã ứng trước cho chủ đầu tư trước khi nhà ở được bàn giao.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục