BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 5/2018."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cung cấp thông tin định kỳ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cung cấp thông tin định kỳ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 30/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 5/2018.

5 tháng đầu năm, ngành BHXH thu đạt 121.100 tỷ đồng

Từ 1/7: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến ra sao?

Cần kiểm soát chi phí thuốc bảo hiểm y tế

Đồng hành trong thực hiện an sinh xã hội

 Những kết quả nổi bật

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ước tính đến ngày 31/5/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,79 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,6 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số.

Số thu trong tháng toàn ngành thu 24.352 tỷ đồng, lũy kế thu hết tháng 5/2018 là 121.100 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 83.615 tỷ đồng, thu BHTN là 5.631 tỷ đồng, thu BHYT là 31.852 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng 5, toàn ngành đã giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 85.117 người hưởng trợ cấp 1 lần; 858.380 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 5 tháng đầu năm đã giải quyết 49.765 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 296.916 người hưởng trợ cấp 1 lần; 3.954.791 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 5, cả nước có khoảng 15,3 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; Lũy kế 5 tháng đầu năm có 70,6 triệu lượt người KCB BHYT.

BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết cho 72.164 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.797 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 5 tháng đầu năm, giải quyết cho 205.894 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 11.528 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề...

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2018 của BHXH Việt Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Ngọc Ánh cho biết, trong tháng 6/2018, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau: Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH về chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo hướng liên thông với dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT...

Theo Quốc Túy/daibieunhandan.vn

Có thể bạn quan tâm