VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đẩy mạnh cải cách thủ tục bảo hiểm: Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Ứng dụng CNTT khâu đột phá quản lý quỹ bảo hiểm y tế. Nguồn: Internet

Đẩy mạnh cải cách thủ tục bảo hiểm: Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT

Từ năm 2018, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu quy định thế nào?

Gỡ vướng lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân: Gỡ vướng mắc trong thực hiện

Nhiều thủ đoạn trục lợi bảo hiểm xã hội

Theo đó, Tổ công tác cải cách TTHC của BHXH Việt Nam yêu cầu các thành viên của Tổ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động triển khai các công việc được phân công, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các thành viên trong Tổ công tác xây dựng kế hoạch, đề cương, thông báo lịch làm việc tại địa phương của Tổ công tác với BHXH tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng kết quả, kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Hàng quý, phối hợp với thành viên Tổ công tác, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố đôn đốc theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách TTHC tại các đơn vị BHXH tỉnh, thành phố.

Tập trung phối hợp với Tổ công tác BHXH tỉnh, thành phố và Tổ công tác các vụ, ban, đơn vị có liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC của ngành bảo hiểm hiện nay như: Cách tính giờ thực hiện giao dịch BHXH, cắt giảm đơn giản thủ tục, huy động dịch vụ công, theo dõi trực tuyến giải quyết thủ tục tại địa phương, các công việc nghiệp vụ ảnh hưởng tới chỉ tiêu giảm giờ.

Hàng tháng, thành viên Tổ công tác phối hợp với các vụ, ban, đơn vị liên quan tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện cải cách TTHC của ngành; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng tổ công tác phân công.

Cũng trong thời gian từ nay đến cuối năm, Vụ Pháp chế và đại diện một số đơn vị liên quan sẽ kiểm tra, khảo sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, kết hợp kiểm tra tình hình thực hiện Hợp đồng số 166-HĐBC-BĐVN-BHXH và Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH.

Kiểm tra, khảo sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết các vấn đề về chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Kiểm tra, khảo sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC lĩnh vực giải quyết chế độ BHYT. Đồng thời, tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình cải cách TTHC ngành BHXH năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM