VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đề nghị hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Đề nghị hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp trong đó nêu rõ Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo.

Sẽ khởi kiện 150 doanh nghiệp “trốn” bảo hiểm xã hội

Sự cạnh tranh mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Nghỉ hưu trước tuổi không được nhận trợ cấp thất nghiệp

Những trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

Theo đề cương dự thảo, Nghị định này quy định về việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm: Nguyên tắc thực hiện; hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm: sản phẩm bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm, phân phối, giao kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, bồi thường và giải quyết tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp...

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được chủ động tham gia bảo hiểm nông nghiệp tại các doanh nghiệp quy định. Ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp đáp ứng điều kiện quy định.

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp là tất cả các loại cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp. Rủi ro được bảo hiểm gồm: Thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và các loại rủi ro thiên tai khác...

Mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nông nghiệp đối với hộ nông dân cận nghèo: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 75% phí bảo hiểm nông nghiệp. Hỗ trợ 90% đối với hộ nông dân nghèo.

Thời gian thực hiện hỗ trợ thực hiện từ ngày 1/1/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM