VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô/Tăng trưởng xanh của Hợp tác Phát triển Việt - Đức và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức hội nghị “Đánh giá giữa kỳ thực hiện tăng trưởng xanh Việt Nam” tại khu vực miền Bắc.

Công nghệ xanh đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn đầu tư bất động sản

Thúc đẩy phát triển tài chính xanh ở Việt Nam

Tăng trưởng xanh: Thời cơ và thách thức

Thúc đẩy kinh tế xanh: Chỉ vốn là chưa đủ

Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012, trong đó nêu rõ các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành và địa phương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai kế hoạch hành động.

Sau 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, tính đến nay, gần 32 tỉnh, 8 bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh và một số địa phương khác đang trong quá trình xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Tại hội nghị, các chuyên gia đánh giá, khu vực phía Bắc là khu vực có tỷ lệ ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh thấp nhất; hầu hết những kế hoạch hành động đã tự thực hiện, không có kiểm kê khí nhà kính nên không chỉ ra được tiềm năng tăng trưởng xanh, hành động ưu tiên và chi phí thực hiện.

Bên cạnh đó, còn thiếu các chính sách thu hút đầu tư đủ hấp dẫn để huy động các nguồn lực tài chính, cụ thể như các quỹ khí hậu quốc tế; cản trở do các chính sách thường đơn lẻ, thiếu đồng bộ, nên các ngành còn lúng túng trong hướng dẫn triển khai; năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế…

Để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở các địa phương, các chuyên gia cho rằng, các bộ cần ban hành hướng dẫn về khung xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, hướng dẫn sử dụng ngân sách Nhà nước xây dựng kế hoạch; thống nhất mô hình tính phát thải khí nhà kính; đồng thời, cần có các chỉ đạo mang tính pháp lý về chỉ tiêu phát thải khí nhà kính đối với các địa phương.

Theo Anh Tú/daibieunhandan.vn

Có thể bạn quan tâm