VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2017

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 5 năm 2016-2020.

Năm 2016, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định

Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và những đổi mới tích cực

Điểm lại sự kiện tài chính - kinh tế trong nước tuần từ 12-17/12/2016

Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Thông điệp này tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 diễn ra hôm 28-29/12/2016.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017 là rất nặng nề, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu cao nhất để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt triển khai trong năm 2017.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phải giữ vững được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát không quá 4%. Đây là điều kiện tiên quyết tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho đầu tư kinh doanh và là nền tảng cho phát triển bền vững.


Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện mọi giải pháp hiệu quả để bảo đảm các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phải có những phản ứng chính sách phù hợp, không để bị động bất ngờ, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp.

Đồng thời, tiếp tục nỗ lực cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành, của các lĩnh vực, các địa phương và của cả nền kinh tế. Các ngành, các cấp phải nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7%; đi liền với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá; Phải thực hiện tăng trưởng bền vững; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển phải thân thiện với môi trường.

Tháo gỡ khó khăn về thể chế, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm

Trong năm 2017, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách; Rà soát, phát hiện, trình Chính phủ xem xét, xử lý, tháo gỡ những quy định kìm hãm sự phát triển của đất nước và từng ngành, từng lĩnh vực.

Đặc biệt, quan tâm xử lý hai vấn đề quan trọng hiện nay là nợ xấu và nợ công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước. Thủ tướng yêu cầu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa các nội dung này thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Phát động trong toàn xã hội, các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước phong trào tiết kiệm rộng rãi, tránh xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức.

Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước để thực hiện các mục tiêu phát triển trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn. Tập trung vốn ngân sách và huy động nguồn vốn xã hội cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm...

Tập trung phát triển thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu, nỗ lực phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cao hơn năm 2016. Đặc biệt coi trọng phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy phát triển thị trường bán lẻ, không để xảy ra tình trạng “thua ngay trên sân nhà”. Tăng cường các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường, nhất là đối với những hàng hóa thiết yếu, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các bộ, ngành nghiên cứu xem xét các biện pháp, giải pháp khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể trở thành doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian chi phí, giao dịch cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu đạt mục tiêu môi trường kinh doanh ở mức ASEAN-4.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cần tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích khởi nghiệp; Thúc đẩy ứng dụng khoa học, kỹ thuật; phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, xây dựng các chính sách ưu đãi tín dụng cho nông dân phát triển kinh tế...

Đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực để ngành nông nghiệp và du lịch cất cánh

Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao; phải thay đổi phương pháp, cách làm; phải sáng tạo và phải tận dụng được cơ hội.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng tiếp tục trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, khẩn trương ban hành và thực hiện quyết liệt kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong quá trình thực hiện có sự kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực.


Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, xã hội hóa dịch vụ công, cổ phần hóa các đơn vị có đủ điều kiện, kiên quyết tinh giản biên chế và giảm chi từ NSNN. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công.

Quyết liệt thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ khâu quy hoạch theo định hướng thị trường; Dỡ bỏ rào cản để khuyến khích tích tụ ruộng đất. Xây dựng cơ chế tạo động lực cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao... Bên cạnh đó, quyết tâm phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu tăng trưởng khách du lịch quốc tế hàng năm tới Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 là 25%...


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM