VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dự thảo quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự thảo quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Chống lạm dụng tài sản công để thu lợi

Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước đề xuất ba “đặc quyền” cho Công ty quản lý tài sản

Dự thảo quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng

Trước đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước với mục đích thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Với sự ra đời của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và sự phát triển của công nghệ, một số quy định của Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT đã được quy định ở văn bản quy phạm pháp luật mức cao hơn, một số quy định không còn phù hợp với xu hướng phát triển.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, Thông tư áp dụng cho các đối tượng là: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Dự thảo cũng nêu rõ về nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến là lấy người dân làm trung tâm; Đưa ra các quy định, hướng dẫn cụ thể về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đồng thời, bổ sung, cập nhật các quy định hướng dẫn về thiết kế, kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin để phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển của công nghệ và yêu cầu của người dân.

Trong đó, Nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm được hiểu là: Hướng đến giấy tờ, thông tin cần xác thực người sử dụng đã cung cấp một lần thành công cho một cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho cơ quan nhà nước này và các cơ quan nhà nước khác. 

Bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng, cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần hướng đến trở thành một điểm truy cập cho người sử dụng. Đồng thời, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần mà người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước trong một năm.

Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được phân loại theo ngành, theo lĩnh vực, theo cấp hành chính và thể hiện rõ mức độ của dịch vụ để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng.

Theo dự thảo, việc thiết kế, phát triển, cung cấp thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện tử cần được tiếp cận từ quan điểm của người sử dụng (tập trung vào những gì người sử dụng cần), phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam. Bảo đảm thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng luôn tốt, luôn sẵn sàng, có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó khuyến khích Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước hỗ trợ hoàn toàn việc truy cập từ các thiết bị di động.

Mỗi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải cung cấp chức năng để người sử dụng có thể đánh giá sự hài lòng đối với dịch vụ sau khi sử dụng.

Đặc biệt là, cần hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin: Bảo đảm màu sắc và độ tương phản hợp lý. Sự kết hợp giữa màu nền và màu chữ phải có độ tương phản rõ ràng để hỗ trợ người khiếm thị màu sắc dễ dàng nhận biết. Hạn chế sử dụng màu sắc để nhấn mạnh nội dung trong một đoạn văn bản. Khuyến khích có chức năng cho phép người sử dụng thay đổi được màu sắc và độ tương phản giữa màu nền và màu chữ.

Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

 
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM