VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

FDI “chảy mạnh” vào góp vốn, mua cổ phần

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

FDI “chảy mạnh” vào góp vốn, mua cổ phần

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 2 tháng đầu năm 2018, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào góp vốn, mua cổ phần; với 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ 2017…

Sức bật mới từ dòng vốn FII

Công nghiệp ô tô Việt Nam: Khó dựa vào các doanh nghiệp FDI

Giải ngân 1,7 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng

Xuất siêu 1,45 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2018

FDI và những kỷ lục mới

Liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI: Chưa xứng với kỳ vọng

Trong 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 411 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 2 tháng, với tổng vốn đăng ký 1,39 tỷ USD, bằng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017; các dự án FDI giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù, tổng vốn đăng ký chỉ bằng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng điểm sáng nổi bật trong 2 tháng đầu năm là cả nước có tới 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ 2017.

Trong số 873 lượt góp vốn, có 471 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị vốn góp 858,87 triệu USD, 402 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ, với tổng giá trị vốn góp 394,5 triệu USD.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đăng ký trong 2 tháng đầu năm, tiếp đến là các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản...

PV.

Có thể bạn quan tâm