VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 1,3 - 1,5% trong năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 1,3 - 1,5% trong năm 2017

Đây là mục tiêu được đề ra tại Quyết định 442/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực từ ngày 11/4/2017.

Thúc đẩy tài chính toàn diện để giảm nghèo bền vững

Nâng cao hiệu quả đầu tư công để giảm nghèo ở Việt Nam

Theo đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2017 bình quân từ 1,3% đến 1,5%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Riêng:

- Các huyện, xã nghèo phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo là 4%/năm;

- Hộ nghèo là dân tộc thiểu số giảm từ 3% đến 4%/năm.

Ngoài ra, trong xây dựng nông thôn mới phấn đấu:

- Có ít nhất khoảng 2.765 xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (ít nhất 31%);

- Có ít nhất 38 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;

- Số tiêu chí bình quân/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 01 tiêu chí so với năm 2016 và giảm số xã đạt dưới 05 tiêu chí xuống dưới 150 xã.

Quyết định 442/QĐ-TTg còn quy định về các nhiệm vụ trọng tâm và nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM