VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội: Số thu BHXH tăng 12%, số nợ BHXH giảm 10,6% so với cùng kỳ 2017

BHXH huyện Đan Phượng phối hợp tổ chức truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH,BHYT với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn.

Hà Nội: Số thu BHXH tăng 12%, số nợ BHXH giảm 10,6% so với cùng kỳ 2017

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đi cùng với tập trung thực hiện các giải pháp giảm nợ BHXH.

Thanh Hóa: 4.160 đơn vị nợ BHXH trên 404 tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán thu

Nợ BHXH giảm mạnh từ sự nỗ lực rất lớn của ngành BHXH và các cơ quan liên quan

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gần 1,8 tỷ đồng cho một học sinh ở Hải Phòng

8 tháng, nợ bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp giảm 30% so với cùng kỳ năm 2017

Theo BHXH TP. Hà Nội, trong tháng 8/2018, số người tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố là hơn 1,6 triệu người, số người tham gia BHYT hơn 6,4 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,6%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước hết tháng 8/2018 là 23.764,2 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; tăng 2.559,4 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong tháng 8/2018, BHXH Thành phố khai thác, phát triển được 818 DN với 3.504 lao động; Thực hiện chi lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho 551.565 đối tượng thụ hưởng với số tiền là 2.314,3 tỷ đồng. Giải quyết chế độ cho 135.115 lượt người, trong đó: Hưởng hàng tháng là 989 đối tượng, hưởng một lần là 2.674 đối tượng, giải quyết các chế độ ngắn hạn cho 108.834 lượt người, trợ cấp thất nghiệp cho 22.618 lượt người. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT trong tháng 8/2018 là 871,06 tỷ đồng với 572.178 lượt khám chữa bệnh.

BHXH Thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT trong thực hiện giám định thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và kiểm soát Quỹ BHYT. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra; Thu nợ BHXH: BHXH Thành phố đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra tại 60 DN thu hồi được 9,31 tỷ đồng; Thanh tra, kiểm tra liên ngành (phối hợp cùng Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội) tại 58 DN, thu hồi được 9,55 tỷ đồng. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tại 12 DN, thu hồi được 1,32 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được sau thanh tra, kiểm tra là 20,18 tỷ đồng/88,3 tỷ đồng tiền nợ (đạt 22,9%).
Bằng những biện pháp quyết liệt cụ thể, số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 1.980,1 tỷ đồng (chiếm 5% kế hoạch thu), giảm 235 tỷ đồng; giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên số nợ tăng 102,3 tỷ đồng so với tháng 7/2018.
Bên cạnh đó, trong tháng 8/2018, BHXH Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các khâu nghiệp vụ: Thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (hiện có 58.592 đơn vị thực hiện, chiếm 92,3% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT); Tiếp nhận 166.376 lượt giao dịch, trong đó giao dịch trực tiếp: 73.149 lượt, giao dịch hồ sơ điện tử: 71.011 lượt và giao dịch hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: 22.216 lượt; Luỹ kế đến nay đã thực hiện tiếp nhận 1.219.072 lượt giao dịch. BHXH Thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT đối với 470 DN.

Trong những tháng cuối năm 2018, BHXH TP. Hà Nội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, tăng cường đối thoại với các DN và người lao động, nhất là các DN chưa tham gia. Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nợ BHXH, trong đó: Chủ động gửi thông báo kế hoạch kiểm tra, thanh tra đến các đơn vị, DN nợ BHXH, BHYT để khắc phục nợ trước khi ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra. Yêu cầu cán bộ trực tiếp đôn đốc thu BHXH, BHYT tại các DN nợ, không để phát sinh nợ mới; Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành...; Tăng cường việc kiểm tra bệnh nhân nội trú, kiểm tra đúng người đúng thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch Hồ sơ điện tử, ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT vào công tác giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Chủ động phối hợp với Công an Thành phố tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với những DN nợ, trốn đóng BHXH, BHYT để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2018...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM