[Infographic] Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 7 tháng đầu năm 2018

(Taichinh) - Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm nay có 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 238,3 triệu USD; 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 41,3 triệu USD.

Tin liên quan