VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh

Bộ Công thương vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Không ngừng cải cách, đổi mới phục vụ người dân và doanh nghiệp

Phấn đấu 90% hồ sơ hoàn thuế giải quyết đúng hạn

Thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh

Sẽ ban hành Nghị quyết giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh

Theo Kế hoạch, chỉ tiêu chủ yếu là môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4. Cụ thể, bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới; củng cố, duy trì các kết quả đạt được về môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu.

Tiếp tục cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, kiên quyết đổi mới công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế.

Đồng thời, đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cụ thể là rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, gồm: Tiếp cận điện năng không quá 35 ngày; thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày.

Bên cạnh đó, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp; phấn đấu đạt mức 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử cải cách toàn diện cả 3 nhóm chỉ số gồm: Hạ tầng viễn thông (TII), nguồn nhân lực (HCl) và dịch vụ công trực tuyến (OSI); phấn đấu đến hết năm 2017 xếp hạng thứ 80; đến năm 2020 đạt trung bình ASEAN 515 về điểm số và thứ hạng tối thiểu thứ 70 trên thế giới.

Phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Theo daibieunhandan.vn

Có thể bạn quan tâm