VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Không lo Hà Nội lạm dụng Luật Thủ đô

Hôm nay (5/11), Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thủ đô, trước khi bỏ phiếu thông qua vào cuối kỳ họp.

Đại biểu Chu Sơn Hà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc xây dựng Luật Thủ đô không phải là xây dựng luật cho mộtđịa phương, mà là cho cả nước.

Thưa ông, đâu là những điểm khác biệt của Dự thảo Luật Thủ đô trình tại kỳ họp Quốc hội lần này?

Tất cả những lý do khiến Dự thảo Luật Thủ đô chưa được thông qua tại Quốc hội khóa XII đều đã được Ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa và giải trình kỹ. Có thể nói, trong tổng số 4 chương, 28 điều của dự luật mới, hầu hết các điều đã được chỉnh lý, như các điều liên quan đến quy định về quản lý dân cư, cơ chế tài chính hay quản lý dân cư.

Vì vậy, tôi tin rằng, các đại biểu Quốc hội sẽ tán thành cao với tờ trình Dự thảo Luật Thủ đô lần này. Tôi cho rằng, xây dựng Luật Thủ đô là làm luật cho Thủ đô của nước Việt Nam, chứ không phải làm luật cho một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phải xuất phát từ nhận thức này, thì mới nâng cao được trách nhiệm của nhân dân trong việc chăm lo đến sự phát triển của Thủ đô.

Một vấn đề trọng tâm, trọng yếu nhất khiến Quốc hội chưa thông qua Luật Thủ đô ở khóa trước là quy định về đặc thù tài chính. Vấn đề này đã được xử lý như thế nào tại Dự luật trình tại kỳ họp lần này?

Cơ chế đặc thù về tài chính là một trong những điều khoản được các cơ quan soạn thảo Dự án Luật Quốc hội quan tâm chỉnh lý nhiều nhất. Cụ thể, tại Điều 21 của Dự luật, Ban soạn thảo đưa ra 2 phương án.

Theo phương án 1, dự toán chi ngân sách của Thủ đô được xác định trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thủ đô được sử dụng các khoản thu ngân sách trung ương vượt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Theo phương án 2, dự toán chi ngân sách của Thủ đô được xác định trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thủ đô được sử dụng các khoản thu ngân sách trung ương vượt dự toán, trừ các khoản thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước và các khoản thu không giao Thủ đô quản lý thu, không phát sinh trên địa bàn Thủ đô nhưng hạch toán nộp ở  Thủ đô.

Cả hai phương án nêu trên được thiết kế trên cơ sở quy định tại Điều 75, Luật Ngân sách nhà nước và kế thừa quy định của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội. Sẽ có nhiều ý kiến về vấn đề này trong phiên thảo luận tới, khi bàn về Dự án Luật Thủ đô, nhưng theo tôi, Dự luật lần này có đủ điều kiện để được thông qua.

Ông có thể cho biết tại sao Dự thảo Luật Thủ đô lại đề xuất thu phí phương tiện cá nhân tham gia giao thông, cũng như xử lý vi phạm hành  chính về y tế, văn hóa, giáo dục trong nội thành ở mức cao hơn?

Cần nhấn mạnh rằng, mục đích của việc thu phí phương tiện cá nhân tham gia giao thông ở nội thành Hà Nội cao hơn mức bình quân không phải là để thu tiền cho Thành phố, mà là để giảm bớt các phương tiện cá nhân tham gia giao thông vào nội thành, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Hay quy định hạn chế nhập cư, xử phạt hành chính cao… cũng chỉ là giải pháp hành chính trong tổng thể nhiều giải pháp để giảm ùn tắc giao thông, giảm gánh nặng cho cơ sở hạ tầng của Thủ đô, đáp ứng và phục vụ nhân dân tốt hơn, chứ không nhằm thu tiền về cho Thành phố.

Vẫn còn một số ý kiến lo ngại Luật Thủ đô sẽ tách Hà Nội thành lãnh địa riêng trong một quốc gia. Quan điểm của ông như thế nào?

Tôi không đồng tình với nhận định này. Không chỉ riêng Luật Thủ đô, mà bất kỳ dự thảo luật nào, luôn có những quy định “khóa” và “mở” trên nguyên tắc giao đến đâu thực hiện đến đó. Nếu Dự thảo Luật Thủ đô được thông qua, thì chúng ta còn có các cơ quan của Quốc hội, thậm chí là cả Quốc hội sẽ thực hiện chức năng giám sát. Do vậy, không nên lo chính quyền Thủ đô lạm dụng Luật Thủ đô để biến Hà Nội thành một lãnh địa riêng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM