Kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm và tín hiệu phục hồi

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Nhìn lại tháng 11 và 11 tháng năm 2013, kinh tế - xã hội đang tiếp tục có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Đây là một dấu hiệu khả quan và cũng là động lực để hoàn thành mục tiêu kinh tế của cả năm 2013.

Cùng chuyên mục