VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí

Một góc Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn. Nguồn: internet.

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 60/2017/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Quy hoạch này đã đặt ra nhiều trọng trách đối với ngành công thương, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong phát triển ngành công nghiệp khí gắn liền với phát triển điện lực quốc gia, nhằm sử dụng nguồn nhiên liệu sạch hiệu quả, bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Thay đổi căn bản về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Gần 21.300 tỷ đồng đưa điện đến nông thôn các tỉnh miền Nam

Sau tái cơ cấu, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam báo lãi hơn 150 tỷ đồng

Phát triển liên kết và đồng bộ

Quan điểm phát triển của quy hoạch là phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí được liên kết với việc phát huy các nguồn lực trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế; trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên trong nước; triển khai nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) song song với việc thu gom các nguồn khí mới trong nước, duy trì khả năng cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ.

Theo đó, nền công nghiệp khí sẽ được tập trung đầu tư để hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu, khai thác, thu gom, vận chuyển, chế biến, dự trữ, phân phối khí và xuất nhập khẩu sản phẩm khí; bảo đảm thu gom 100% sản lượng khí của các lô/mỏ mà PVN và các nhà thầu dầu khí khai thác tại Việt Nam.

Về nhập khẩu, phân phối LNG, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tìm kiếm thị trường và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kho cảng để sẵn sàng tiếp nhận, nhập khẩu LNG giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 -2035, bảo đảm khoảng 70 - 80% sản lượng khí cho các nhà máy điện khí.

Ngoài ra, Chính phủ cũng định hướng phát triển lĩnh vực hóa dầu từ khí, tăng cường đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm khí, tạo ra các nguyên, nhiên, vật liệu để phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp trong nước, hướng tới xuất khẩu, giảm tỷ trọng nhập siêu. Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối khí thấp áp và hệ thống phân phối khí nén thiên nhiên làm tiền đề phát triển hệ thống phân phối khí cung cấp cho giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng hướng đến xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghiệp khí trong cả nước và quy hoạch những mục, nhiệm vụ trọng tâm cho các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Hoàn thiện cơ chế chính sách

Việc quy hoạch ngành còn xác định xây dựng hệ thống cơ chế chính sách để từng bước chuyển đổi mô hình quản lý ngành công nghiệp khí, cơ chế kinh doanh khí theo hướng thị trường khí tự do, hội nhập với thị trường khí trong khu vực, thế giới.

Việc phát triển thị trường tiêu thụ khí sẽ được định hướng theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích các nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn cho đất nước và thực hiện chính sách phát triển bền vững.

Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó trước mắt là tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư trong giai đoạn đến năm 2025 được nêu trong quy hoạch; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí để có đề xuất với Chính phủ các nội dung sửa đổi phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành chính sách giá khí hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, người dân và giữa các doanh nghiệp với nhau, làm tiền đề để phát triển mạnh mẽ hơn nữa công nghiệp khí Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM