cổ phần hóa (CPH) trong thời gian qua còn chậm so với kế hoạch. Để có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác CPH doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước và đẩy mạnh quá trình CPH theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 189/2013/NĐ-CP."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sửa chính sách cổ phần hóa thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Tiến trình cổ phần hóa (CPH) trong thời gian qua còn chậm so với kế hoạch. Để có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác CPH doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước và đẩy mạnh quá trình CPH theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 189/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2014.  Với 8 nội dung lớn được điều chỉnh sẽ góp phần hoàn thành một trong những giải pháp quan trọng và trọng tâm của quá trình tái cơ cấu DNNN theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là Tập đoàn, Tổng công ty giai đoạn 2011-2015, đó là triển khai thành công kế hoạch CPH các DN 100% vốn nhà nước.

Khắc phục bất cập trong xác định giá trị quyền sử dụng đất

Để khắc phục triệt để những vướng mắc khi xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN và đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 45-KL/T.Ư, Chính phủ đã thực hiện điều chỉnh cơ chế quản lý đất đai đối với các DN nhà nước CPH theo hướng quy định về nguyên tắc tất cả diện tích đất DN CPH đang quản lý và sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh phải chuyển sang thực hiện ký hợp đồng thuê đất có thời hạn với cơ quan có thẩm quyền (trừ những trường hợp đặc biệt thì có cơ chế xử lý riêng).

8 nội dung lớn được điều chỉnh tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP đó là: Điều chỉnh đối tượng áp dụng Kiểm toán nhà nước; Xác định giá trị quyền sử dụng đất của DN CPH; Đối chiếu công nợ khi xác định giá trị DN; Quy định tổ chức đấu thầu chọn tổ chức tư vấn định giá; Quy định cụ thể đối với trường hợp CPH các Công ty mẹ có đơn vị sự nghiệp có thu; Quy định về thời hạn điều chỉnh giá trị DN đã công bố; Bổ sung quy định tăng cường trách nhiệm của Ban chỉ đạo CPH DN; Quy định tháo gỡ khó khăn cho những DN đã CPH theo cơ chế trước đây gặp vướng mắc về việc tính giá trị lợi thế vị trí địa lý của đất thuê vào giá trị DN.

Cụ thể: Đối với những diện tích đất DN CPH đã được giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để bán và xây dựng kết cấu hạ tầng chuyển nhượng hoặc cho thuê thì phải xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị DN.

Giá đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng tương tự thực tế trên thị trường do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi DN có diện tích đất được giao) xác định nhưng không thấp hơn bảng giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định và công bố tại thời điểm gần nhất với thời điểm tính giá đất vào giá trị DN CPH.

Đối với diện tích đất đã giao cho DN và DN đã sử dụng để góp vốn thành lập pháp nhân mới, xử lý theo nguyên tắc: Chuyển giao cho DN 100% vốn nhà nước khác làm đối tác nếu được các đối tác góp vốn trong pháp nhân mới chấp thuận hoặc DN tiếp tục kế thừa tính vào giá trị DN CPH.

Đối với diện tích đất còn lại DN CPH thực hiện hình thức thuê đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai và không phải tính bổ sung giá trị lợi thế vị trí địa lý khi xác định giá trị DN. Trường hợp DN đã được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nay thực hiện hình thức thuê đất, phải hoàn tất thủ tục chuyển sang thuê đất...

Các quy định trên nhằm khắc phục bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất tại các DN trong thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước triển khai thực hiện các quy hoạch, sử dụng quỹ đất có hiệu quả, tránh thất thoát. Ngoài ra, góp phần khắc phục bất cập trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong thời gian qua để đẩy nhanh tiến trình CPH.

Phải đối chiếu toàn bộ công nợ

Theo quy định, DN CPH phải tiến hành đối chiếu toàn bộ các khoản công nợ đến thời điểm xác định giá trị DN và có biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ không có khả năng thu hồi theo đúng chế độ Nhà nước đã quy định. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số Tập đoàn, Tổng công ty thì việc đối chiếu toàn bộ công nợ là khó khăn, các DN hiện nay chỉ đối chiếu được khoảng 60- 70%, do vậy quy định đối chiếu toàn bộ công nợ sẽ làm chậm tiến độ CPH của DN.

Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ CPH DNNN trong thời gian tới, Chính phủ đã điều chỉnh theo hướng giao các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty chỉ đạo DN CPH thực hiện đối chiếu toàn bộ các khoản công nợ (phải thu, phải trả) đến thời điểm xác định giá trị DN theo quy định.

Trong một số trường hợp do thời điểm CPH không trùng với thời điểm kiểm kê khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính, DN quy mô lớn, đối tượng công nợ nhiều, không kịp đối chiếu hết thì DN CPH phải báo cáo các bộ, địa phương xem xét, xử lý theo hướng: Hội đồng thành viên DN CPH phải giải trình rõ nội dung các khoản nợ, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan phải hoàn tất việc đối chiếu công nợ trước thời điểm DN CPH được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu đồng thời phải công bố công khai trong quyết định phê duyệt giá trị DN cũng như phương án CPH làm cơ sở bán đấu giá cổ phần.

Tại thời điểm DN CPH được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu, khi lập báo cáo tài chính để bàn giao từ DN 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, nếu các khoản công nợ này vẫn chưa được đối chiếu, xác nhận thì xử lý theo hướng: Đối với nợ phải trả DN đã làm đủ thủ tục đối chiếu nợ nhưng không xác nhận được chủ nợ thì được hạch toán ghi tăng vốn nhà nước tương ứng và công ty cổ phần mới có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, tiếp tục kế thừa, theo dõi để thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi chủ nợ yêu cầu.

Đối với nợ phải thu DN đã làm thủ tục đối chiếu nhưng vẫn chưa đối chiếu được thì phải xem xét, xử lý trách nhiệm bồi thường đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Giá trị khoản nợ còn lại (sau khi bù trừ khoản bồi thường của các cá nhân, tập thể, quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi) được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của DN CPH.

Hy vọng với những nội dung điều chỉnh nêu trên sẽ góp phần triển khai thành công kế hoạch CPH các DN 100% vốn nhà nước.  

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm