VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Đây là một trong những vấn đề được cử tri tỉnh Bình Định và Long An kiến nghị và gửi đến Chính phủ trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Một số vấn đề về quản lý và kiểm soát nợ công ở Việt Nam

Một số giải pháp đảm bảo an toàn nợ nước ngoài của Việt Nam

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Quy định mới về báo cáo thông tin nợ công và nợ nước ngoài

Nợ công vẫn nằm trong tầm kiểm soát

Trả lời cử tri liên quan đến vấn đề tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài tại Văn bản số 18/BDN ngày 05/01/2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến, Bộ Tài chính cho biết, trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài luôn được Thanh tra Bộ Tài chính quan tâm triển khai thực hiện và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về nợ công.
Tính từ năm 2011 đến nay, liên quan đến quản lý, sử dụng nợ công, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra; Kiểm tra 17 dự án xi măng sử dụng vốn vay được Chính phủ bảo lãnh; thanh tra công tác quản lý và sử dụng vốn ODA tại các dự án của TP. Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý nợ công và công tác quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ nước ngoài…

Qua thanh tra, đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng nợ công. Cụ thể, tại một số dự án, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt so với phê duyệt lần đầu, ảnh hưởng tới kế hoạch và phương án trả nợ của các dự án, tác động đến việc tăng nợ công.

Ngoài ra, một số dự án sử dụng vốn vay kém hiệu quả, không trả được nợ, phải tái cơ cấu tài chính hoặc chuyển sang cơ chế Nhà nước đầu tư vốn hoặc sử dụng vốn vay còn dàn trải, nhiều dự án chậm tiến độ, có dự án hoàn thành nhưng không đạt mục tiêu đề ra.

Từ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính đã kiến nghị các tập thể, cá nhân liên quan chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại; Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có nhiều kiến nghị xử lý về tài chính; Sửa đổi, bổ sung chính sách chế độ liên quan đến quản lý nguồn vốn vay nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM