VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường phối hợp theo dõi, thanh kiểm tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công

Sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công. Nguồn: dantri.com.vn

Tăng cường phối hợp theo dõi, thanh kiểm tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công

Tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công là những yêu cầu quan trọng được đưa ra tại Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước

Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018 như thế nào?

Tại Nghị quyết 70/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp. Trường hợp phát hiện thì xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác.

Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân tại các cuộc họp hằng quý của Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân hoặc khi có yêu cầu.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả giải ngân những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội mức vốn kế hoạch năm 2018 sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng bộ, ngành và địa phương. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, việc thành lập các ban quản lý chuyên ngành, ban quản lý khu vực và quản lý đầu tư xây dựng, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các bộ, ngành và địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân; Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM