VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế

Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, đồng thời là trách nhiệm của Nhà nước với toàn xã hội và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân.

Thẩm định giá thiết bị có tính vào chi phí thiết kế không?

9 địa phương sử dụng vượt 30% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

3 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm Xã hội thu hơn 68 nghìn tỷ đồng

BHXH Việt Nam tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra chuyên ngành

Điểm mặt thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế

Để chính sách đi vào cuộc sống...

Để góp phần thực thi tốt các chính sách về bảo hiểm y tế, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó phải kể đến việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đặc biệt, trong lĩnh vực tuyên truyền phải kể tới sự tham gia trách nhiệm của truyền thông đại chúng. Do đó, thông tin giáo dục truyền thông có vai trò to lớn trong quá trình làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của các nhóm xã hội về bảo hiểm y tế, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Thực tế trong thời gian qua, truyền thông đại chúng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, định hướng cộng đồng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHYT nói chung và đối tượng nghèo và cận nghèo nói riêng.

Thông qua các phương tiện truyền thông, các hộ nghèo và cận nghèo đã được hướng dẫn chi tiết thực thi các chính sách về BHYT. Nhiều tờ báo, đài phát thanh, truyền hình đều đồng hành đưa các thông tin về chính sách BHYT nói chung và BHYT cho đối tượng nghèo và cận nghèo nói riêng.

Tuy nhiên, trong thực tiễn tại các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa công tác tuyên truyền triển khai thi hành Luật BHYT và chính sách liên quan vẫn còn có những khó khăn, hạn chế. Người dân chưa nắm rõ quy định mới của Luật BHYT. Bên cạnh đó, độ bao phủ của BHYT vẫn chưa đồng đều.

Tại nhiều địa phương, nhiều địa bàn dân cư, số lượng người dân tham gia BHYT rất ít, nhất là ở các khu vực nông thôn, miền núi, vùng giáp biên giới, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo, người lao động thuộc doanh nghiệp tư nhân, nhóm đối tượng tự nguyện tham gia BHYT với tỷ lệ thấp.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Thực hiện chính sách BHYT cho người nghèo và cận nghèo không những là bước tiến đáng kể trong quá trình xóa đói, giảm nghèo mà còn là bảo đảm an sinh xã hội. Trong hai nhóm nghèo và cận nghèo, BHYT ở nhóm cận nghèo rất thấp, nếu không có các biện pháp tích cực và hữu hiệu, lộ trình thực hiện BHYT ở nhóm này khó khả thi.

Thực tế cho thấy, nguồn thông tin trên báo chí trong nước về BHYT hiện chưa nhiều, người cầm bút ngại tiếp cận vào các chủ đề về khía cạnh BHYT cho người nghèo và cận nghèo, nên số lượng tin, bài định hướng giám định hiện còn hạn chế.

Nhiều bài viết mang tính tô hồng, không muốn nêu những sự thật yếu kém trong khuyến khích người nghèo tham gia BHYT. Nhiều trường hợp phóng viên không hiểu bản chất của BHYT cho người nghèo và cận nghèo nên vô tình làm rộng thêm khoảng cách giàu - nghèo, ảnh hưởng đến tâm lý người nghèo.

Để làm được điều này, trước tiên cần nâng cao nhận thức về BHYT và BHYT cho người nghèo và cận nghèo đối với những người làm công tác truyền thông để họ nhận thức đúng và đủ tầm quan trọng của BHYT đối với sự phát triển của xã hội. Từ đó có kế hoạch tuyên truyền về vấn đề này tốt hơn.

BHYT nói chung và cho người nghèo, người cận nghèo nói riêng là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, ngành chức năng chủ động rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các địa phương, tạo ra sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cấp ủy Đảng và chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM