Tăng quyền của Kho bạc Nhà nước trong giao dịch với ngân hàng

(Taichinh) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các ngân hàng thương mại (NHTM), thực hiện vào ngày 1/11 tới đây.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, KBNN sẽ được lựa chọn và sử dụng các phương tiện thanh toán, dịch vụ và tiện ích thanh toán thông qua tài khoản mở tại NHNN Việt Nam và NHTM để tập trung các khoản thu, thanh toán các khoản chi của ngân quỹ nhà nước.

Các loại tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng gồm: Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch KBNN tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán chung của tất cả các đơn vị KBNN qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng. Tài khoản này dùng để thực hiện các giao dịch thu, chi ngân quỹ nhà nước của Sở Giao dịch KBNN và KBNN cấp tỉnh theo quy trình thanh toán điện tử liên ngân hàng. Cuối ngày, tài khoản này luôn có số dư Nợ đối với Sở Giao dịch KBNN và luôn có số dư Có đối với Sở Giao dịch NHNN Việt Nam.

Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch KBNN tại NHTM ở trung ương là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán chung cho tất cả các đơn vị KBNN có mở tài khoản tại cùng hệ thống NHTM; đồng thời, nhận số kết chuyển quyết toán thu, chi cuối ngày từ các đơn vị KBNN có mở tài khoản tại cùng hệ thống NHTM. Cuối ngày, tài khoản này tại các NHTM luôn có số dư Nợ đối với Sở Giao dịch KBNN và luôn có số dư Có đối với NHTM.

Tài khoản thanh toán của KBNN cấp tỉnh tại chi nhánh NHNN Việt Nam trên cùng địa bàn (nếu có) là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, được sử dụng để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt cho KBNN cấp tỉnh. Cuối ngày, tài khoản này không có số dư.

Tài khoản thanh toán của các đơn vị KBNN (Sở Giao dịch KBNN, KBNN cấp tỉnh, cấp huyện) tại NHTM là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, được sử dụng để tập trung các khoản thu, thực hiện thanh toán chi trả các khoản chi của ngân quỹ nhà nước. Cuối ngày, số thu, chi phát sinh trên tài khoản này được kết chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch KBNN tại NHTM tương ứng.

Tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN cấp tỉnh, huyện tại NHTM là tài khoản thanh toán của KBNN, được sử dụng để tập trung các khoản thu của ngân sách nhà nước (NSNN). Cuối ngày, toàn bộ số phát sinh trên tài khoản này được kết chuyển vào tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch KBNN tại cùng hệ thống NHTM.

Với các loại tài khoản này, KBNN có nhiệm vụ quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy định để việc thanh toán được nhanh chóng, chính xác và an toàn. Đồng thời, tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN duy trì khả năng thanh toán trên từng tài khoản thanh toán tổng hợp để thực hiện các lệnh thanh toán của các đơn vị kho bạc tại từng hệ thống ngân hàng cũng như theo dõi số dư trên các tài khoản.

Khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng, KBNN phải kịp thời thông báo cho ngân hàng nơi mở tài khoản. Đồng thời, hoàn trả hoặc phối hợp với ngân hàng hoàn trả các khoản chuyển tiền (ghi Có) vào tài khoản của mình bị sai sót, nhầm lẫn./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục