cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 là mục tiêu được đưa ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thu nhập bình quân hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần

Phấn đấu 20 - 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Nguồn: internet

Thu nhập bình quân hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần

Bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 là mục tiêu được đưa ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Động lực giảm nghèo đa chiều bền vững ở Tây Bắc

Đảm bảo sinh kế cho dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ

Hơn 3,4 triệu học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% - 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần).

Phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 20 - 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho khoảng 20.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó từ 60%-70% lao động đi làm việc ở nước ngoài...

PV.

Có thể bạn quan tâm