VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thu phí đường bộ qua đầu phương tiện: Những việc cần làm ngay

(Tài chính) Nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi quan niệm từ việc coi sử dụng đường là đương nhiên, miễn phí sang quan niệm sử dụng đường bộ cũng như sử dụng các dịch vụ công cộng là nước sạch, điện, điện thoại, người sử dụng đường cần phải trả tiền để nhận được dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Thu, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện giao thông cơ giới để hình thành Quỹ bảo trì đường bộ cùng với nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu bảo trì đường bộ là cần thiết, là đòi hỏi khách quan và cũng để bảo đảm sự công bằng trong xã hội. Đây là việc không dễ, nhạy cảm trong điều kiện kinh tế có khó khăn, do vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đúng, làm tốt và thực hiện quyền kiểm tra, giám sát thực thi.

Theo Nghị định số 18/2012 và Thông tư số 197/2012, thời điểm thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đã đến gần, những công việc lớn dưới đây cần được các cấp, các ngành liên quan quan tâm triển khai sớm :

Một là, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện: (i) Xây dựng phương án và tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn; Hướng dẫn cụ thể về mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng tiền phí thu được để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Việc xây dựng, quy định mức thu phí phải căn cứ vào chủ trương chính sách của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm của các địa bàn của địa phương trong từng thời kỳ, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp phí. (ii) Chỉ đạo UBND cấp dưới phối hợp với cơ quan công an, cơ quan giao thông vận tải, cơ quan thuế, cơ quan tài chính tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cấp cơ sở các nội dung liên quan đến phí sử dụng đường bộ; thực hiện có hiệu quả công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô; và (iii) Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn.

Hai là, với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí đối với ô tô, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần triển khai ngay việc sắp xếp lại hoạt động của các bộ phận làm việc, tổ chức bộ phận thu phí, xây dựng quy chế phân công trách nhiệm, quy trình luân chuyển thủ tục giấy tờ... tại các trạm đăng kiểm trong hệ thống để phục vụ người nộp phí được thuận lợi tối đa. Được biết, các công việc nghiên cứu mẫu mã chứng từ, thẻ, tem đã được hoàn tất sẵn sàng trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện việc in ấn, cấp phát và quản lý sử dụng Tem nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô.

Ba là, các cơ quan thông tin truyền thông của Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí thuộc 2 ngành Giao thông vận tải và Tài chính cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện thu phí là chủ trương lớn của Chính phủ. Đồng thời, kịp thời phát hiện, đưa tin biểu dương về các việc làm tốt, các công việc tạo thuận lợi cho người dân cũng như phê phán các biểu hiện lệch lạc, các hành vi không đúng quy định của pháp luật cần được chấn chỉnh hoặc xử lý; phản ánh các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kịp thời hướng dẫn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM