VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thuế chuyển nhượng vốn: Những bất cập và giải pháp đề xuất

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn đang tồn tại những “lỗ hổng” dẫn đến thất thu thuế cho nhà nước

Thuế chuyển nhượng vốn: Những bất cập và giải pháp đề xuất

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn hiện đang bộc lộ những “lỗ hổng” dẫn đến thất thu cho ngân sách nhà nước. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đã có đề xuất sửa đổi tỷ lệ thu thuế chuyển nhượng vốn, nhằm đơn giản hóa quá trình thu và xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tập trung ưu đãi các lĩnh vực ưu tiên

Đề xuất sửa một loạt quy định về thuế gỡ khó cho doanh nghiệp

Sửa Luật thuế Bảo vệ môi trường: Định hướng hành vi tiêu dùng lành mạnh

Giảm thuế để thực hiện mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với bất động sản: Thực trạng và giải pháp

Những bất cập tồn tại...

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn đang tồn tại những “lỗ hổng” dẫn đến thất thu thuế cho nhà nước. Cụ thể, tại khoản 2, Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: thu nhập từ chuyển nhượng vốn nộp thuế theo mức thuế suất 20%, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo mức thuế suất 0,1%.

Điều 28 Luật này quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú nộp thuế với thuế suất 0,1% trên số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn.

Qua thực tế áp dụng quy định này cho thấy, đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân rất khó kiểm soát giá chuyển nhượng và chi phí liên quan. Đại đa số các trường hợp đều khai chênh lệch bằng 0 dẫn đến thất thu thuế, không công bằng với chuyển nhượng vốn dưới dạng chứng khoán...

Tương tự, quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đang bộc lộ bất cập. Hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam quy định tại điểm c và điểm d khoản 2, Điều 2 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện tính thuế theo phương pháp do Chính phủ quy định (tính theo tỷ lệ % trên doanh thu).

Tuy nhiên, Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, chưa quy định tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, nên hiện tại văn bản của Bộ Tài chính đang hướng dẫn thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo thuế suất 20% trên thu nhập.

Thực tế đa số các tổ chức nước ngoài khi chuyển nhượng vốn cho bên nước ngoài kê khai giá chuyển nhượng bằng giá vốn, trong khi đó Việt Nam lại chưa có cơ sở để kiểm chứng giá chuyển nhượng, nên hiện mới chỉ thu được thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn trên phần chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa thời điểm chuyển nhượng và thời điểm góp vốn.

Giải pháp khắc phục

Để khắc phục bất cập trên, đồng thời đảm bảo quy định pháp lý về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn phù hợp với thực tế, đơn giản, dễ tính toán, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi các quy định ở cả Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan đến hướng sửa đổi quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ bổ sung quy định áp dụng tỷ lệ thu thuế đối với chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam là 1% trên doanh thu.

Về hướng sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, để thống nhất với nội dung sửa đổi bổ sung tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài 1% nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định sửa đổi mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân (cư trú và không cư trú) ở mức 1% trên giá chuyển nhượng.

Cùng với đó, dự thảo Luật cũng rà soát, bỏ quy định kỳ tính thuế theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán tại Điều 7 Luật thuế thu nhập cá nhân để phù hợp với quy định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo từng lần chuyển nhượng, không quyết toán lại theo năm theo quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế...

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM