VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiền lương bình quân năm 2016 tăng 7,5% so với năm 2015

Thu nhập bình quân năm 2016 là 6,03 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiền lương bình quân năm 2016 tăng 7,5% so với năm 2015

Mức tiền lương, thu nhập bình quân của năm 2016 tăng chủ yếu là do điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng từ 250.000-400.000 đồng tuỳ theo từng vùng, tăng bình quân là 12,4%.

Quy định mới về quỹ lương và thù lao cho DATC

Bàn về chi phí tiền lương khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo số liệu tổng hợp báo cáo, thống kê và điều tra do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện năm 2016 cho thấy tiền lương, thu nhập có xu hướng ổn định và tăng so với năm 2015. Cụ thể, tiền lương bình quân năm 2016 là 5,71 triệu đồng/tháng, tăng 7,5% so với năm 2015.

Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước có mức lương bình quân cao nhất với 7,08 triệu đồng/tháng (năm 2015 là 6,98 triệu đồng). Tiếp theo là công ty có vốn góp của Nhà nước là 6 triệu đồng, doanh nghiệp FDI là 5,69 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp tư nhân là 5,47 triệu đồng/tháng. Mặc dù doanh nghiệp tư nhân có mức tiền lương bình quân thấp nhất nhưng lại có tỷ lệ tăng lương cao nhất với 10,06%.

Điều đặc biệt là, theo khảo sát của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước đều cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện điều tra tình hình lao động, tiền lương của 2.000 doanh nghiệp (quy mô lao động bình quân 360 người/doanh nghiệp) tại 18 tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước.

Kết quả điều tra cho thấy, thu nhập bình quân năm 2016 là 6,03 triệu đồng/tháng, tăng 5,4% so với năm 2015 (7,54 triệu đồng/tháng). Riêng doanh nghiệp nhà nước cũng có mức thu nhập bình quân cao nhất là 7,75 triệu đồng/tháng, tiếp theo là công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6,48 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp tư nhân là 6,04 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp FDI là 5,7 triệu đồng/tháng.

PV.

Có thể bạn quan tâm