Trái phiếu đặc biệt có thể được gia hạn nhưng tối đa không quá 10 năm

(Taichinh) - NHNN đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).
Lế ký hợp đồng mua khoản nợ xấu đầu tiên của VAMC với Agribank.Lế ký hợp đồng mua khoản nợ xấu đầu tiên của VAMC với Agribank.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt là việc kéo dài thời hạn của trái phiếu đặc biệt, đảm bảo tổng thời hạn gia hạn và thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 năm kể từ ngày phát hành.

NHNN Việt Nam cho biết, với mục tiêu giảm bớt áp lực trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ khó khăn về tài chính cho các TCTD đang tái cơ cấu và thực sự gặp khó khăn về tài chính khi thực hiện xử lý nợ xấu, NHNN quy định cụ thể về điều kiện TCTD được gia hạn trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành là các TCTD thực sự khó khăn tài chính thể hiện ở kết quả kinh doanh bị lỗ. Đây cũng là cơ sở để NHNN xem xét đề nghị gia hạn của các TCTD.

Theo đó, TCTD đề nghị gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản đã phát hành khi đáp ứng một trong các điều kiện sau.

Thứ nhất, TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại theo đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó cho phép Công ty Quản lý tài sản phát hành trái phiếu đặc biệt cho tổ chức tín dụng với thời hạn trên 05 năm.

Thứ hai, TCTD gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản đã phát hành dẫn đến kết quả kinh doanh dự kiến bị lỗ trong thời gian còn lại đến hạn thanh toán của trái phiếu đặc biệt xin gia hạn.

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm của TCTD được chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt.

Cụ thể, hằng năm, trường hợp chênh lệch thu chi thực tế của năm tài chính của TCTD được NHNN chấp thuận cho phép gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt lớn hơn chênh lệch thu chi dự kiến đã báo cáo NHNN tại thời điểm đề nghị gia hạn trái phiếu đặc biệt, TCTD phải sử dụng toàn bộ phần chênh lệch này để trích lập thêm dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt đã được gia hạn ngay trong năm tài chính nhưng không vượt quá số tiền dự phòng rủi ro phải trích cho trái phiếu đặc biệt đó theo thời hạn là 5 năm tính đến thời điểm phải trích lập.

Bên cạnh đó, TCTD được NHNN chấp thuận cho phép gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.

(Xem toàn văn Dự thảo Thông tưtại đây)

Theo thoibaonganhang.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục