Triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân: Nhìn từ giác độ người nộp thuế

TS. Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế

(Taichinh) - (Tài chính) Chỉ còn hơn một tháng nữa, Luật số 26/2012/QH13 - Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 sẽ có hiệu lực thi hành. Các cơ quan quản lý Nhà nước đang khẩn trương xúc tiến việc hoàn thành các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật, còn người nộp thuế (NNT) chờ đón luật thuế mới với nhiều tâm trạng khác nhau nhưng có một điểm chung là đều mong đến thời điểm ngày 01/7/2013 để được thực hiện Luật thuế mới.

Cùng chuyên mục