Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân: Tạo sự thống nhất chung

Tạ Thị Phương Lan - Vụ Quản lý thuế Thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế)

(Taichinh) - (Tài chính) Luật thuế Thu nhập các nhân (TNCN) được ban hành và có hiệu lực từ năm 2009. Qua 4 năm thực hiện, việc hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật thuế TNCN đã đạt được các kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đã có nhiều thay đổi, chính vì vậy, Luật thuế TNCN không còn phù hợp với thực tiễn, cần được sửa đổi để thực hiện tốt vai trò và chính sách của Nhà nước.

Cùng chuyên mục