Chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Hiện nay, việc thu thuế thu nhập cá nhân được thực hiện chủ yếu thông qua nguồn thu nhập chính thức của cá nhân như tiền lương, thù lao, hoa hồng… Trong khi đó, những khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng khoán, bất động sản hoặc hàng ngàn khoản thu nhập khác thường không được kê khai thuế đầy đủ. Trên thực tế, không ít trường hợp đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Bài viết đề cập đến các hành vi tránh thuế thu nhập cá nhân phổ biến khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động này.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính
Đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có tính chất quyết định chất lượng của nền hành chính và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Do đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước. Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian vừa qua, bài viết đề xuất các giải pháp có tính định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian tới.

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết
Với việc nghiên cứu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 180 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông qua hai chỉ tiêu là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, kết quả mô hình cho thấy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chịu sự tác động của nhiều yếu tố.

Đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập

Đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập

Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập góp phần trong nguồn thu sự nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch và dân chủ trong hoạt động của các cơ sở này. Để vượt qua những thách thức trong thực hiện cơ chế tự chủ, thúc đẩy phát triển lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đại học, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính phủ đã ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Ngân hàng số - Xu hướng mới cho ngân hàng bán lẻ tương lai

Ngân hàng số - Xu hướng mới cho ngân hàng bán lẻ tương lai
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay đang hình thành nên ngân hàng số - xu hướng mới cho ngân hàng bán lẻ tương lai, mang đến những cơ hội mới cho các ngân hàng, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cần phải vượt qua cho các nhà quản lý.

Lạm phát hết thời gây sốc

Lạm phát hết thời gây sốc
Mức tăng của lạm phát cơ bản từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay so với cùng kỳ có biên độ dao động trong khoảng khá hẹp, từ 1,64-1,88%. Điều này thể hiện chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô.

Giảm phí đường bộ có ý nghĩa thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Giảm phí đường bộ có ý nghĩa thúc đẩy sản xuất kinh doanh
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường cho biết, việc giảm phí tại các các trạm thu phí BOT chủ yếu trên 5 Quốc lộ quan trọng. Đó là, Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc 51, Quốc lộ 1 (đoạn TP. Hồ Chí Minh-Trung Lương) và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Đây là những trạm BOT liên quan đến vận tải rất lớn, nên việc giảm phí có ý nghĩa thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Số phận TPP và kịch bản nào cho Việt Nam?

Số phận TPP và kịch bản nào cho Việt Nam?

Cho dù kịch bản nào xảy ra, điều quan trọng nhất là sự thay đổi bên trong nền kinh tế để sẵn sàng đón nhận cơ hội từ các hiệp định và đương đầu trước các thách thức hội nhập. 

Sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử có lợi ích gì?

Sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử có lợi ích gì?
Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn người nộp thuế, góp phần tiết giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế, giúp cải thiện môi trường kinh doanh.