Tác động của mô hình ngân hàng đa năng đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng thương mại

Tác động của mô hình ngân hàng đa năng đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng thương mại
Bài viết đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng mô hình đa năng thông qua tỷ suất sinh lợi của 32 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2007 - 2015. Bằng phương pháp lượng hóa thông qua mô hình định lượng Panel Data. Bài viết hướng tới làm rõ có hay không và mức độ ảnh hưởng (nếu có) của nhân tố mô hình hoạt động đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu là cơ sở góp ý cho Ngân hàng Nhà nước trong quá trình tái cơ cấu ngành Ngân hàng hiện nay.

Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động đầu tư BOT

Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động đầu tư BOT
Việc huy động nguồn lực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông  qua  hình  thức  hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)  được xác định là  hướng  đi  đúng  trong  bối cảnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Để quản lý chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch hoạt động đầu tư BOT, thời gian qua Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan, tham gia vào công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đầu tư các dự án BOT. Từ đó, chỉ ra những mặt hạn chế, bất cập của cơ chế chính sách cũng như những tồn tại hạn chế trong quá trình quản lý, góp phần hoàn thiện khung pháp lý quản lý nhà nước đối với hình thức đầu tư này.

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản trong bối cảnh hội nhập

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản trong bối cảnh hội nhập
Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu có thể giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nông, lâm, thủy sản gia tăng được lợi nhuận, tận dụng được các cơ hội đến từ hội nhập kinh tế quốc tế, nâng tầm giá trị của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực này nhằm phát triển năng lực tài chính cho doanh nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ cao và giúp họ gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu hiệu quả.

Hiện trạng thu phí đường bộ ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Hiện trạng thu phí đường bộ ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Trong những năm qua, tình hình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu, nhất là đối với các dự án giao thông được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Các dự án này  đã thúc đẩy hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta phát triển nhanh chóng và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông của các phương tiện xe cơ giới. Tuy nhiên, hiện trạng thu phí đường bộ ở nước ta hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần sớm có giải  pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đẩy mạnh cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước

Đẩy mạnh cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước
“Tình hình kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực”. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 được trình bày tại Phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 2 (ngày 20/10/2016). Thủ tướng cũng khẳng định, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn phải đảm bảo minh bạch, công khai, không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Kinh tế tiêu dùng, “bàn đạp” của tăng trưởng GDP

Kinh tế tiêu dùng, “bàn đạp” của tăng trưởng GDP
Trong bối cảnh đời sống xã hội có sự cải thiện mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu đang dần gia tăng…, các chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng, đây chính là nền tảng để phát triển kinh tế tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Bổ sung 3 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

Bổ sung 3 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất
Theo dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành luật Đất đai do Bộ TN-MT đang soạn thảo trình Chính phủ, thì sẽ bổ sung 3 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất lập trước 15/10/1993 làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng.

Cẩn trọng kẻo mất thị trường Mỹ!

Cẩn trọng kẻo mất thị trường Mỹ!

Sau thời gian dài xuất khẩu mạnh vào Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đang có xu hướng dịch chuyển đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Vì thế, các nước xuất khẩu vào thị trường lớn này, trong đó có Việt Nam, sẽ bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt.