xuất khẩu chủ lực trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

08 mặt hàng xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam nửa đầu năm 2018

Có 08 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018. Nguồn: internet

08 mặt hàng xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam nửa đầu năm 2018

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, cả nước có 08 mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018.

Nửa đầu năm, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 2,57 tỷ USD

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2018

5 tháng đầu năm 2018: Xuất khẩu nông, lâm thủy sản đạt 15,6 tỷ USD

Xuất khẩu tăng trưởng hơn 2 lần sau 7 năm

Một là,điện thoại các loại & linh kiện với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 3,2 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước; Ước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 22,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Hai là, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 2,5 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước; Ước 6 tháng đầu năm 2018 đạt hơn gần 13,46 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Ba là, hàng dệt may với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 2,5 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng trước; Ước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 13,42 tỷ USD, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017.

Bốn là, hàng giày dép với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 1,55 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước; Ước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7,79 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm là, gỗ và sản phẩm gỗ với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 750 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước; Ước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 4,13 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Sáu là, hàng thủy sản với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 750 triệu USD, giảm 2,1% so với tháng trước; Ước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 3,96 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017.

Bảy là, cà phê với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính đạt 287 triệu USD, giảm 2,4%; Ước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1,98 tỷ USD giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tám là,dầu thô với trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2018 ước tính là 289 nghìn tấn, giảm 14,4% và trị giá là 165 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,85 triệu tấn, trị giá ước đạt 1 tỷ USD, giảm 50,7% về lượng và giảm 32,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

PV.

Có thể bạn quan tâm