VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
3 chủ đề lớn của Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

3 chủ đề lớn của Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày (2-3/5/2019) tại Hà Nội. Sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức nhằm đánh giá lại kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết số 98-NQ/CP của Chính phủ.

Kinh tế tư nhân tiếp tục là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế năm 2019

Lý giải nguyên nhân khu vực kinh tế tư nhân chậm phát triển

Khu vực kinh tế tư nhân đang phải đối mặt với nhiều rào cản

Thông tin tại buổi họp báo ngày 5/4/2019, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân (KTTN) 2019 cho biết: Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển KTTN”, KTTN ở nước ta đã không ngừng phát triển, trở thành lực lượng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết; trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo sự phát triển bứt phá của KTTN trong bối cảnh mới.

Triển khai Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98-NQ/CP, ngày 03/10/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Trong 2 năm qua, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, quyết liệt hỗ trợ KTTN phát triển. Theo đó, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và được triển khai để cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển KTTN theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Diễn đàn KTTN năm 2019 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện các Nghị quyết này. Diễn đàn tập trung đánh giá 3 vấn đề lớn, nổi bật như:

Thứ nhất, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 98-NQ/CP, ngày 3/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Thứ hai, quảng bá về các thành tựu phát triển và những đóng góp của kinh tế tư nhân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của KTTN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thứ ba, tạo cơ hội cho các cơ quan, tổ chức và doanh nhân tư nhân trong cả nước được đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện các cơ chế, chính sách để KTTN phát triển hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường XHCN. Đồng thời, Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nhân tư nhân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất - kinh doanh.

Được biết, Diễn đàn KTTN Việt Nam 2019 bao gồm Phiên toàn thể và 6 Hội thảo chuyên đề, 1 Tọa đàm, 1 triển lãm về thành tựu phát triển của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Ngoài ra, diễn đàn dành thời lượng lớn cho các cuộc đối thoại công – tư trong các phiên và đặc biệt dành không gian cho khu vực tư nhân “hiến kế, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế”. Lãnh đạo các bộ, ngành liên quan sẽ tham gia đối thoại, giải đáp xung quanh các phản ánh, kiến nghị của doanh nhân tư nhân cũng như lắng nghe các hiến kế, giải pháp của khu vực tư nhân đóng góp cho các bài toán lớn của nền kinh tế.

Trước thềm Diễn đàn, Ban Tổ chức còn tổ chức thu thập, lấy ý kiến của khoảng 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước kết hợp với báo cáo của các bộ, ngành và báo cáo chuyên đề sau các kỳ Diễn đàn đối thoại công – tư, để xây dựng Báo cáo về phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII. Trên cơ sở báo cáo do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, tổng hợp, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp thành các nhóm vấn đề lớn để chuyển các bộ, ngành xem xét, có ý kiến trả lời. Một số nội dung quan trọng sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM