VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 120,15 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 đạt 25,49 tỷ USD, tăng 13,2%.

5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 120,15 tỷ USD

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 120,15 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 13,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Thêm nhiều đổi mới trong quản lý, giám sát hàng xuất nhập khẩu

Thương mại Việt Nam - G7 không ngừng tăng trưởng

Quyền ủy thác mua bán hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Hiệp định thương mại tự do - Cú huých hiệu quả cho xuất khẩu

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2018

Theo đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 đạt 25,49 tỷ USD, tăng 13,2% so với tháng trước.
Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 120,15 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 13,8 tỷ USD so với cùng thời gian một năm trước đó.
Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 13,73 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu của khối này trong 5 tháng từ đầu năm 2018 lên 66,34 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 đạt 11,76 tỷ USD, tăng 19,8% so với tháng trước, đưa kim ngạch trong 5 tháng từ đầu năm 2018 đạt 53,81 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5/2018 có mức thặng dư trị giá 1,98 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại trong 5 tháng từ đầu năm 2018 lên mức thặng dư trị giá 12,53 tỷ USD.

PV. (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm