VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

7 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Ngành Tài chính giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối NSNN. Nguồn: internet

NGÀNH TÀI CHÍNH:

7 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

(Tài chính) Ngành Tài chính tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp tài chính - NSNN trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2014 đã được Quốc hội quyết định, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối NSNN năm 2014 theo kế hoạch đề ra; đồng thời có biện pháp chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

1. Tập trung thực hiện xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm năm 2014; đồng thời chủ động rà soát, tham mưu chương trình xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực tế của nền kinh tế

(1) Tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng tốt các đề án cơ chế, chính sách, đặc biệt là các dự án Luật; các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Chương trình công tác

(2) Rà soát, xác định những hạn chế, bất cập của cơ chế chính sách để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là các cơ chế, chính sách về thu ngân sách, thực hiện lộ trình giá thị trường, an sinh xã hội ....

2. Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh

(3) Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, trên cơ sở tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp hơn, chú trọng thực hiện các giải pháp  ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tổng cầu, khơi thông và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, cải thiện môi trường kinh doanh... nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

(4) Có giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán,... để các thị trường này hoạt động bình thường trở lại, giải phóng vốn tồn đọng, góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu.

3. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2014

(5) Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN: rà soát, nắm chắc đối tượng nguồn thu ngân sách trên địa bàn; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra thuế; tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp với cơ quan thuế, hải quan trong công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế và đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2014.

Đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và thu ngân sách được gia hạn trong năm 2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng và theo đúng chế độ quy định.

(6) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng XDCB, giảm thiểu việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 sang năm 2015. Hạn chế tối đa việc ứng vốn từ NSNN cho các công trình, dự án, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm để thay thế trang thiết bị, xe ô tô. Tiếp tục tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước; dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết.

Các bộ, ngành và địa phương phối hợp với Bộ Tài chính chủ động sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất trong năm; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán. Không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN mà chưa xác định được nguồn đảm bảo.

(7) Rà soát các khoản chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa chi chuyển nguồn. Kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách chậm, sai quy định.

4. Thực hiện việc tăng cường  kiểm soát thị trường, quản lý giá cả

(8) Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường - giá cả; làm tốt công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường, kịp thời đề xuất biện pháp phù hợp can thiệp thị trường để bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả. Giám sát chặt chẽ kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá.

(9) Tiếp tục điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, than, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi... theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thực hiện công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ công luận.

(10) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 5. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

(11) Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư các công trình, dự án quan trọng thiết yếu, có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư của xã hội. Tiếp tục tạo bước chuyển biến quan trọng trong thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực cho phát triển các sự nghiệp xã hội, đổi mới cơ chế hoạt động của  các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công.

(12) Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách tổng thể, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

6. Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Tài chính

(13) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong kê khai, nộp thuế, hoàn thành việc triển khai thủ tục hải quan điện tử do Chính phủ Nhật trợ giúp. Mở rộng triển khai nộp hồ sơ khai thuế nội địa qua mạng; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN, thực hiện cơ chế doanh nghiệp ưu tiên; triển khai việc thu thuế, lệ phí qua ngân hàng thương mại. Tiếp tục đầu tư phương tiện hiện đại hoá giám sát, kiểm tra hải quan...

Đẩy mạnh rà soát các thủ tục, các quy trình nghiệp vụ đảm bảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế, xoá bỏ các phiền hà gây tốn kém cho người nộp thuế và giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

(14) Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa các cơ quan: Tài chính địa phương - Thuế - Hải quan - Kho bạc Nhà nước tại 63/63 tỉnh, thành phố; tăng cường áp dụng chữ ký số trong trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu NSNN giữa 04 cơ quan, thay thế hình thức trao đổi thủ công (bằng giấy) như hiện nay, nhằm tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình trao đổi thông tin, tổng hợp, cập nhật số liệu thu NSNN.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(15) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm cơ sở để đưa những quy định của Luật vào cuộc sống. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính, chú trọng thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế, chống thất thu thuế và gian lận thương mại, công tác quản lý, thanh quyết toán các khoản chi ngân sách Nhà nước. Chú trọng công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý của từng cấp, từng đơn vị, các quỹ tài chính.

(16) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Xử lý đầy đủ, kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM