VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
7 tháng, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 130,6 tỷ USD

Tính chung 7 tháng, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 130,6 tỷ USD.

7 tháng, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 130,6 tỷ USD

Theo Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018, tính chung 7 tháng, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

[Video] 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp Việt Nam nhập về 4 triệu tấn phế liệu

Khởi tố doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vi phạm pháp luật

Để Việt Nam không trở thành bãi rác của thế giới

Rà soát, thanh tra và không cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu

Cụ thể, theo báo cáo này, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong tháng 7 ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước.

Như vậy, tính chung 7 tháng, ước đạt 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, riêng khu vực kinh tế trong nước ước đạt 54,2 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Về ngành hàng, nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 117,2 tỷ USD, chiếm 89,8% kim ngạch nhập khẩu và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017; nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 8,5 tỷ USD, chiếm 6,5% và tăng 12,5%.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu với kim ngạch nhập khẩu ước đạt 35,8 tỷ USD, tăng 13,1%.

Hàn Quốc chiếm vị trí thứ hai với con số ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 0,2%, từ ASEAN ước đạt 18,1 tỷ USD, tăng 13,5%, từ Nhật Bản ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 12,8%; từ thị trường Châu Âu ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 9,8%; từ thị trường Hoa Kỳ ước đạt 7 tỷ USD, tăng 25,7%...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM