VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
9 tháng, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 328 triệu USD

Tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt khoảng 308,3 tỷ USD.

9 tháng, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 328 triệu USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt khoảng 308,3 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 154,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu đạt gần 154 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 328 triệu USD.

Xuất, nhập khẩu dịch vụ 9 tháng ước tính đạt 9,74 tỷ USD

Hết quý III ngành Hải quan thu thuế xuất nhập khẩu đạt 75% dự toán

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2017

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016

Riêng trong tháng 9/2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt khoảng 19,3 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước; nhập khẩu đạt 18,24 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng trước.

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong tháng 9 tiếp tục thặng dư 1,1 tỷ USD. Trước đó, tháng 8/2017, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước cũng đạt mức thặng dư cao nhất 1,59 tỷ USD (xuất khẩu: 19,77 tỷ USD và nhập khẩu 18,18 tỷ USD). 

Theo Tổng cục Hải quan, thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt được mức cao như trên là nhờ khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức thặng dư lớn. Trong tháng 9/2017, nhập khẩu của khối này đạt 13,5 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước với kim ngạch đạt hơn 14 tỷ USD. 

Tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực FDI đạt 204,5 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 109,1 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước; trị giá nhập khẩu chỉ 95,4 tỷ USD nên thặng dư thương mại hàng hóa của cả khối trong 9 tháng là 13,7 tỷ USD. 

Trong nhiều năm gần đây, khối doanh nghiệp FDI luôn đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn trong khi khu vực các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước luôn trong trạng thái thâm hụt.

9 tháng 2017, trị giá nhập khẩu hàng hóa của khu vực doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước đạt 58,6 tỷ USD, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 45,2 tỷ USD nên thâm hụt thương mại của khối này lên đến 13,4 tỷ USD. 

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Minh chứng là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 3 quý đầu năm 2017 đạt gần 31 tỷ USD và tiếp tục là thị trường mà Việt Nam có mức thặng dư thương mại lớn nhất (24,1 tỷ USD). 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM