VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

9 tháng, lượng vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017

lượng vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 5,7 tỷ USD. Nguồn: Interrnet

9 tháng, lượng vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017

9 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tính riêng 5.275 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt tổng giá trị vốn góp 5,7 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017.

FDI - Cú hích tạo việc làm, cải thiện nguồn nhân lực

Trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 484.660 tấn sắt thép phế liệu

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang, tăng trưởng của Việt Nam 2018 sẽ bị tác động ra sao?

Việt Nam thu 8,6 tỷ USD từ nhận gia công, lắp ráp hàng hoá cho nước ngoài

Theo số liệu tại báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện trên cả nước có 2.182 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 14,1 tỷ USD, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2017 và có 841 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,5 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 9 tháng năm 2018, cả nước có 5.275 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước với tổng giá trị vốn góp 5,7 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/9/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 13,25 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình xuất nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 127,8 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 126,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,5% kim ngạch xuất khẩu; Nhập khẩu đạt 104,1 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài đã xuất siêu 23,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 21,9 tỷ USD không kể dầu thô.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó, đứng thứ nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 44,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; Đứng thứ hai là lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 5,8 tỷ USD, chiếm 23% tổng vốn đầu tư đăng ký; Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,1 tỷ USD, chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hiện có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm gần 28% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,6 tỷ USD, chiếm 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,6 tỷ USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư.

Tính đến nay, trên cả nước nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội thu hút nhiều vốn nhất với tổng số vốn đăng ký 5,8 tỷ USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư; Đứng thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký 4,2 tỷ USD, chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư; Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,1 tỷ USD chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM