Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 với mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế.

Hoàn thiện môi trường pháp lý quản lý nhà nước về giá

Hoàn thiện môi trường pháp lý quản lý nhà nước về giá
Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 với nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc Bộ đã trình Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, kiểm soát giá chung.

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng vào bước tiến mới trong cải cách

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng vào bước tiến mới trong cải cách
Ngày 4/2/2016, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - cuộc hội nhập đỉnh cao nhất của thế giới đương đại - chính thức được ký kết và bắt đầu các thủ tục phê chuẩn để thực thi trong năm 2018. Sự thành bại của một nền kinh tế trong hội nhập được sẽ quyết định bởi năng lực của thể chế và sức mạnh của đội ngũ doanh nhân.

Việt Nam chính thức ký kết TPP: Tự tin hội nhập

Việt Nam chính thức ký kết TPP: Tự tin hội nhập
Hôm nay, 4/2, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức được ký kết. Với thị trường rộng lớn hơn 800 triệu dân, TPP mở ra rất nhiều triển vọng, cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, việc ký kết hiệp định này cũng đặt ra rất nhiều thách thức, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực vượt mọi khó khăn, vươn lên chủ động hội nhập kinh tế.

Hội nhập và tinh thần khởi nghiệp quốc gia

Hội nhập và tinh thần khởi nghiệp quốc gia

Với những Hiệp định FTA đã được ký kết và TPP đã hoàn tất đàm phán, năm 2016 sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam phát triển kinh tế, nhưng đi cùng với đó là những thách thức không nhỏ. Kích thích tinh thần khởi nghiệp, hình thành đội ngũ doanh nhân Việt mạnh, xây dựng cho được thương hiệu quốc gia là con đường để Việt Nam có thể phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Ðình Huệ khi trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp đầu xuân mới.

Mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước

Mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước
Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân cùng hàng triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài long trọng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) trong không khí cả nước hân hoan đón mừng xuân mới, chào mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Động lực tăng trưởng đã bền vững?

Động lực tăng trưởng đã bền vững?
Năm 2015, động lực tăng trưởng của nền kinh tế chủ yếu dựa vào khu vực doanh nghiệp FDI đối với chúng ta vừa mừng lại vừa lo. Các chuyên gia, nhà quản lý đều chung nhận định, tập trung phát triển doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động là chìa khóa dẫn đến tăng trưởng bền vững.