Rủi ro trong xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và vấn đề đặt ra

Rủi ro trong xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và vấn đề đặt ra
Hiện nay, xuất khẩu thủy sản là một trong những ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Thị trường thủy sản của Việt Nam khá rộng lớn (Mỹ, EU, Nhật Bản…), trong đó Trung Quốc là thị trường có giá trị, số lượng xuất khẩu tăng trưởng mạnh, xếp ở vị trí thứ 4. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thị trường Trung Quốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cần tập trung nghiên cứu kỹ về thị hiếu cũng như xây dựng phương thức tiếp cận thị trường bài bản để đảm bảo hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng, ổn định và bền vững.

Rủi ro trong xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và vấn đề đặt ra

Rủi ro trong xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và vấn đề đặt ra
Hiện nay, xuất khẩu thủy sản là một trong những ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Thị trường thủy sản của Việt Nam khá rộng lớn (Mỹ, EU, Nhật Bản…), trong đó Trung Quốc là thị trường có giá trị, số lượng xuất khẩu tăng trưởng mạnh, xếp ở vị trí thứ 4. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thị trường Trung Quốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cần tập trung nghiên cứu kỹ về thị hiếu cũng như xây dựng phương thức tiếp cận thị trường bài bản để đảm bảo hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng, ổn định và bền vững.

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài  vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên
Trong những năm qua, với lợi thế sẵn có, cùng chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, tỉnh Hưng Yên đã thu hút khá lớn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thúc đẩy và phát triển các khu công nghiệp. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế của địa phương thời gian tới.

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài  vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên
Trong những năm qua, với lợi thế sẵn có, cùng chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, tỉnh Hưng Yên đã thu hút khá lớn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thúc đẩy và phát triển các khu công nghiệp. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế của địa phương thời gian tới.

Thêm bước đột phá trong cải cách hành chính của ngành bảo hiểm xã hội

Thêm bước đột phá trong cải cách hành chính của ngành bảo hiểm xã hội
Ngày 01/8/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức triển khai Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tới các đơn vị trực thuộc. Sự kiện này tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Ngành, hướng tới việc cải cách hành chính hiệu quả hơn, hiện đại hóa quy trình quản lý, điều hành trong toàn hệ thống.

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài  vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên
Trong những năm qua, với lợi thế sẵn có, cùng chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, tỉnh Hưng Yên đã thu hút khá lớn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thúc đẩy và phát triển các khu công nghiệp. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế của địa phương thời gian tới.

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài  vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên
Trong những năm qua, với lợi thế sẵn có, cùng chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, tỉnh Hưng Yên đã thu hút khá lớn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thúc đẩy và phát triển các khu công nghiệp. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế của địa phương thời gian tới.

Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện công trong cơ chế tự chủ tài chính

Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện công trong cơ chế tự chủ tài chính
Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập thay thế Nghị định 43/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP về hướng dẫn cụ thể áp dụng riêng đối với ngành Y tế và hướng dẫn Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Trong bối cảnh đó, thời gian tới, cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý bệnh viện trong điều kiện áp dụng cơ chế tự chủ tài chính mới của Nghị định 16/2015/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp nói chung và các bệnh viện công lập nói riêng.

Một số giải pháp phát triển ngành du lịch Việt Nam

Một số giải pháp phát triển ngành du lịch Việt Nam
Không chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả với các nước phát triển trên thế giới, du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế, tạo việc làm, phát triển các ngành dịch vụ, cơ sở vật chất hạ tầng, mà còn thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.