Những phát sinh về hóa đơn tài chính: Một số vấn đề trao đổi

Những phát sinh về hóa đơn tài chính: Một số vấn đề trao đổi

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, khi lập hóa đơn tài chính, các doanh nghiệp thường mắc phải những sai sót, chưa đúng với những quy định của pháp luật. Nhằm giúp doanh nghiệp xử lý theo đúng quy định, bài viết nêu ra một số định hướng trong xử lý những vấn đề phát sinh khi lập hóa đơn tài chính tại các doanh nghiệp hiện nay.

Hệ thống tài chính vi mô: Công cụ xóa đói, giảm nghèo bền vững

Hệ thống tài chính vi mô: Công cụ xóa đói, giảm nghèo bền vững

Tài chính vi mô đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc giảm nghèo và phát triển, đặc biệt là tại khu vực nông nghiệp nông thôn, nơi có đến 90% người nghèo trong cả nước. Sự hoạt động hiệu quả của hệ thống tài chính vi mô ở Việt Nam trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.


Đổi mới chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa

Đổi mới chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa

Những năm qua, chính sách tài chính đất đai đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thu hẹp sự phân biệt giữa tổ chức trong nước và ngoài nước. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và Thông tư số 156/2014/TT-BTC tiếp tục có nhiều điểm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực đất đai, tài sản Nhà nước và tạo nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Mạng trực tuyến – Ngành Giáo dục đào tạo cần triển khai ngay

Mạng trực tuyến – Ngành Giáo dục đào tạo cần triển khai ngay
Công tác tuyển sinh đại học năm 2015 vừa kết thúc. Biết bao “hỉ - nộ” quanh việc phải vất vả - ngược xuôi - thức đêm dậy mai - tốn kém - lo lắng - hy vọng - thất vọng… dù đó chỉ là mấy từ tóm tắt (không đủ lột tả hết) tình trạng của các sỹ tử và gia đình của họ trong cuộc mưu cầu học vấn…

Hội nhập thuế quan: Những tác động tới cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam

Hội nhập thuế quan: Những tác động tới cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam

Việc đẩy mạnh tự do hoá thương mại đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong xuất khẩu, tuy nhiên, việc cắt giảm thuế quan cũng làm kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu, đặc biệt là cơ cấu nhập khẩu theo đối tác biến đổi đáng kể. Bài viết phân tích cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam và các tác động từ hội nhập tới cơ cấu nhập khẩu khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại mới.

Tín dụng xanh: Nhân tố quan trọng cho phát triển bền vững

Tín dụng xanh: Nhân tố quan trọng cho phát triển bền vững

Tín dụng xanh là hướng đi tất yếu của ngành tài chính toàn cầu và ngành Ngân hàng ở Việt Nam nói riêng. Tín dụng xanh có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam: Những dự báo lạc quan

Kinh tế Việt Nam: Những dự báo lạc quan

Cùng với những chuyển biến tích cực của kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước có nhiều dấu hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm 2015 khi nền tăng trưởng tiếp tục ổn định ở mức tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều thách thức đang đặt ra cần có giải pháp trong những tháng cuối năm.

Cho vay tiêu dùng: Xu hướng tất yếu của các ngân hàng thương mại

Cho vay tiêu dùng: Xu hướng tất yếu của các ngân hàng thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc đẩy mạnh dịch vụ cho vay tiêu dùng trở nên tất yếu đối với mọi loại hình ngân hàng. Tuy nhiên, để triển khai dịch vụ này hiệu quả, đòi hỏi các chế định ngân hàng Việt Nam phải vươn lên, khám phá cơ hội kinh doanh cũng như tạo dựng vị thế cạnh tranh của mình trong bối cảnh hội nhập.

Cơ chế một cửa ASEAN: Những lợi ích tối ưu

Cơ chế một cửa ASEAN: Những lợi ích tối ưu

Sáng ngày 08/9/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút công bố chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong tiến trình hội nhập khu vực cũng như thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính.