Mô hình kinh tế hợp tác đầu tiên ở Việt Nam có từ bao giờ?

 Mô hình kinh tế hợp tác đầu tiên ở Việt Nam có từ bao giờ?
(Taichinh) - Những tư tưởng, lý luận mang tính hệ thống đầu tiên về hợp tác xã (HTX) được công bố tại Việt Nam trong tác phẩm "Đường Kách Mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Còn tổ chức đầu tiên mang tên HTX tại Việt Nam ra đời vào tháng 3/1948 ở Thái Nguyên. Đó là HTX Thủy tinh Dân chủ và tiếp theo là nhiều HTX nông nghiệp tại gần chiến khu Việt Bắc trong những năm 1948 - 1949.

Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?

Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?
(Taichinh) - Theo dõi một số cuộc hội thảo khoa học và phương tiện truyền thông đại chúng gần đây cho thấy có một số người đưa ra những quan điểm xa lạ với quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý là những phát biểu đó ngày càng nhiều và cao giọng hơn trước. Tiếp sức còn có “cố vấn” đẳng cấp nước ngoài. Vấn đề trung tâm mà họ kêu gọi là tư nhân hóa nền kinh tế.

Bài toán GDP và mối lo giảm phát?

 Bài toán GDP và mối lo giảm phát?
(Taichinh) - Với tốc độ tăng trưởng chỉ ở mức 6,28% trong 6 tháng đầu năm 2015, nguy cơ nền kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát đang lớn hơn nhiều so với nguy cơ lạm phát cao quay trở lại. Theo các chuyên gia, thách thức đạt được mức tăng trưởng từ 6,5% trở lên để tránh rơi vào tình trạng giảm phát đang là bài toán lớn đặt ra với các nhà điều hành trong nửa cuối năm nay.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính
(Taichinh) - Sáu (06) tháng đầu năm 2015, công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Tài chính đã thu nhiều kết quả, đem lại cho NSNN hàng tỷ đồng từ thất thoát trong khâu nộp thuế, hải quan và giân lận thương mại, lãng phí... của các tổ chức, cá nhân.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Châu Á và Việt Nam

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Châu Á và Việt Nam
(Taichinh) - Thời gian gần đây, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài một cách có chọn lọc thay vì ồ ạt như trước đã được dư luận đề cập nhiều hơn. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới đặc biệt các quốc gia trong khu vực vốn có trình độ, văn hóa tương đồng, Việt Nam có thể rút ra cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về thu hút nguồn vốn đầutư trực tiếp nước ngoài.

Dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội 2015

Dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội 2015
(Taichinh) - Cùng với sự chuyển biến tích cực của kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước có nhiều dấu hiệu phục hồi. Tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục ổn định và ở mức tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn chứa đựng nhiều yếu tố có tác động tiêu cực đến tăng trưởng.

Một số vấn đề về phát triển kinh tế thương mại hải đảo ở Việt Nam

Một số vấn đề về phát triển kinh tế thương mại hải đảo ở Việt Nam
(Taichinh) - Với hơn 3000 hòn đảo lớn nhỏ phân bố tập trung ở vùng ven bờ và các quần đảo ngoài khơi, nước ta có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế hải đảo. Trong những năm gần đây, với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các địa phương, diện mạo kinh tế, xã hội của các huyện, xã đảo đã có những thay đổi đáng kể.

Hợp đồng tương lai: Phòng ngừa rủi ro về giá

Hợp đồng tương lai: Phòng ngừa rủi ro về giá
(Taichinh) - Sự biến động giá cả hàng hóa được xem là một trong những rủi ro lớn đối với các doanh nghiệp (DN) có các giao dịch mua, bán hàng hóa theo hợp đồng cố định giá trong một thời gian dài. Bởi đối với đa số DN sản xuất, sản phẩm đầu ra thường được ký hợp đồng theo đơn hàng trước khi sản xuất, vì vậy khi giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhưng giá bán sản phẩm đã cố định từ trước thì nguy cơ thua lỗ là rất lớn. Tuy nhiên, các DN có thể phòng ngừa rủi ro này bằng cách sử dụng các sản phẩm tài chính phái sinh, trong đó hợp đồng tương lai là giải pháp hiệu quả.

Chính sách thuế bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Chính sách thuế bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
(Taichinh) - Trước vấn đề ô nhiễm môi trường tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế bền vững, bài viết đánh giá những chính sách của Chính phủ trong giải quyết bài toán ô nhiễm, dung hòa lợi ích của doanh nghiệp và người dân, gia tăng phúc lợi cho cộng đồng. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ đề cập các chính sách mà Việt Nam đang áp dụng, trong đó có chính sách thuế cũng như khả năng vận dụng các biện pháp khác trong tương lai nhằm đối phó với ônhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.