Điểm nhấn về tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015

Điểm nhấn về tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015

Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 với nhiều dấu hiệu tích cực khi tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện, giá cả được kiềm chế ở mức thấp so với năm trước,đầu tư đạt kết quả khả quan, thu chi Ngân sách Nhà nước có chuyển biến tích cực… Đây là những tiền đề tạo động lực cho nền kinh tế nước ta khởi sắc trong thời gian tới.


Chiến lược dài hơi để Việt Nam hội nhập AEC

Chiến lược dài hơi để Việt Nam hội nhập AEC

Để nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam cần chú trọng phát triển nguồn nội lực bên trong cũng như việc đổi mới thể chế.

Kinh tế ấm lên, tín dụng tiêu dùng hưởng lợi

Kinh tế ấm lên, tín dụng tiêu dùng hưởng lợi
Ông Kalidas Ghose, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPB FC (FE Credit) cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực khi lạm phát được kiểm soát, niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện. Điều này sẽ tạo đà cho tăng trưởng tín dụng tiêu dùng trong ngắn và trung hạn.

Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA

 Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA

Thời gian qua, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức – ODA đã góp phần rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn này ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế so với tiềm năng. Làm thế nào để tăng cường khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả ở Việt Nam là vấn đề đang đặt ra cần giải quyết.

Môi trường đầu tư kinh doanh nhìn từ cải cách hành chính và tài chính công

Môi trường đầu tư kinh doanh nhìn từ cải cách hành chính và tài chính công

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi, hội nhập mạnh mẽ, việc thực hiện cải cách hành chính và tài chính công là yêu cầu bức thiết từ thực tiễn. Để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông suốt trong điều kiện hội nhập, huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển thì vấn đề cải cách hành chính và tài chính công có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thời gian qua, Việt Nam đã rất quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để hiện thực hóa vấn đề trên…

Đổ vỡ của thị trường chứng khoán Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Đổ vỡ của thị trường chứng khoán Trung Quốc và bài học cho Việt Nam
Mới đây, Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã có bản phân tích đánh giá về những dấu hiệu đổ vỡ của Thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc khi quay đầu sụt giảm mạnh kể từ ngày 15/06/2015 với tổng mức giảm lên tới trên 30% và đưa ra một số bài học cho Việt Nam.

Động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Có một thời gian dài nền kinh tế nước ta tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng (vốn, lao động và khai thác tài nguyên) và nghiêng nhiều về yếu tố vốn hơn là yếu tố lao động. Trong khi đó, vốn nước ta còn thiếu, lao động lại khá dồi dào, năng suất nhân tố tổng hợp đóng góp không nhiều cho tăng trưởng. Tình trạng này là nguyên nhân cơ bản làm cho tăng trưởng kinh tế của nước ta thiếu bền vững, chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện.