Mô hình tăng trưởng kinh tế: Cần lựa chọn theo chiều sâu!

Mô hình tăng trưởng kinh tế: Cần lựa chọn theo chiều sâu!
TCTC Online - "Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Lựa chọn nào cho giai đoạn 2011-2020” đang là vấn đề thu hút được sự quan tâm của dư luận cũng như giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Đây cũng là chủ đề chính của cuộc Hội thảo vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức mới đây…

Cải cách DNNN và bài học Vinashin

Cải cách DNNN và bài học Vinashin
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) đã bắt đầu được tái cơ cấu sau quyết định mạnh tay của Chính phủ. Tuy nhiên, điều cần cảnh báo sau câu chuyện Vinashin chính là việc quản lý, giám sát hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cũng như cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian tới đây như thế nào.

Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
Ngày 18-3-2002, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Sau hơn 7 năm thực hiện, để có những chủ trương, chính sách sát thực cho sự phát triển tiếp theo chúng ta cần có sự nhìn nhận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này.

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế thu học phí trong lĩnh vực dạy nghề

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế thu học phí trong lĩnh vực dạy nghề
TCTC Online - Để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô và gấp rút nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo nguồn lao động có trình độ cao phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xuất khẩu lao động và hội nhập kinh tế quốc tế,̀ vấn đề đặt ra hiện nay là phải có nguồn lực lớn để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho dạy nghề còn hạn chế, đòi hỏi phải đổi mới cơ chế thu phí.

Tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn - 10 năm nhìn lại

Tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn - 10 năm nhìn lại
Nước ta là nước nông nghiệp truyền thống với trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy, nông nghiệp - nông thôn - nông dân chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển nông nghiệp nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ có tính chiến lược.

Dè chừng biến động tỷ giá JPY/VND

Dè chừng biến động tỷ giá JPY/VND
Những diễn biến khó lường của tỷ giá giữa đồng Yên Nhật (JPY) với đồng Việt Nam (VND) từ đầu năm đến nay khiến nhiều doanh nghiệp phải dè chừng.

Cuộc chuyển đổi các DNNN: Khoảng trống pháp lý

Cuộc chuyển đổi các DNNN: Khoảng trống pháp lý
Nếu các cơ chế tài chính, tiền lương, kiểm soát viên trong các công ty mẹ của tập đoàn, công ty nhà nước sau chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên không kịp được ban hành tương thích, thì lời đáp cho câu hỏi “bình mới rượu có mới” sẽ ở thể phủ định.

Việt Nam trước 6 tác động lớn từ khủng hoảng nợ châu Âu

Việt Nam trước 6 tác động lớn từ khủng hoảng nợ châu Âu
Lưu ý 6 ảnh hưởng lớn đến Việt Nam trước những vấn đề về nợ công ở châu Âu và những hàm ý đối với Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính tiền tệ Quốc gia Lê Xuân Nghĩa cho rằng tác động xấu còn ở phía trước.

Điều hành tỷ giá: Cách nhìn mới

Điều hành tỷ giá: Cách nhìn mới
Cái chúng ta cần hiện nay là chính sách điều hành tỷ giá dài hơi thay vì cứ phải chạy theo thị trường. Muốn vậy, cần phải xem xét lại vai trò, tác động và chính sách của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế.