Khơi nguồn vốn tín dụng ngân hàng hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển

Khơi nguồn vốn tín dụng ngân hàng hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển

Kể từ khi Luật Đất đai 1993 được áp dụng vào cuộc sống đến nay, trải qua hơn 20 năm, thị trường bất động sản của Việt Nam đã đạt được bước phát triển nhất định, tuy nhiên cũng còn rất nhiều bất cập thể hiện sự thiếu bền vững và tiềm ẩn những bất ổn. Phân tích diễn biến của thị trường bất động sản cũng như cấu trúc nguồn vốn cho thị trường này, bài viết đề xuất giải pháp khơi thông nguồn vốn hỗ trợ thị trường bất động sản Việt Nam phát triển hiệu quả.

Thấy gì từ kinh nghiệm huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng của một số nước?

Thấy gì từ kinh nghiệm huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng của một số nước?
Theo xu hướng phát triển hiện nay, nhu cầu vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đã vượt quá khả năng chi trả của ngân sách nhà nước. Kinh nghiệm cho thấy, các quốc gia đi trước đều có những giải pháp hữu hiệu để huy động nguồn lực tài chính ngoài ngân sách vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu thực tiễn huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng của Chile và Ấn Độ, bài viết rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị về chính sách giúp Việt Nam huy động hiệu quả các nguồn vốn vào phát triển cơ sở hạ tầng.

Chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh - Những vấn đề đặt ra

Chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh - Những vấn đề đặt ra

Thời gian qua, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa khá nhiều vào việc khai thác, xuất khẩu tài nguyên thô, khiến môi trường có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển bền vững đất nước. Trước bối cảnh đó, nước ta đang có nhiều nỗ lực hướng đến tăng trưởng xanh thông qua việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi cần triển khai hiệu quả các chính sách tài chính phục vụ cho tăng trưởng xanh.

Bảo hiểm Việt Nam: Thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Bảo hiểm Việt Nam: Thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Bảo hiểm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, không chỉ riêng Việt Nam, ở bất kỳ ở quốc gia nào cũng luôn tìm nhiều cách khác nhau để thúc đẩy, khuyến khích hoạt động bảo hiểm phát triển, tăng số lượng các loại bảo hiểm bắt buộc, miễm giảm thuế thu nhập đối với người kinh doanh bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà bảo hiểm đầu tư… Trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều giải pháp chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.

Trở thành “công xưởng mới” của thế giới: Bối cảnh khu vực và nội lực của Việt Nam

Trở thành “công xưởng mới” của thế giới: Bối cảnh khu vực và nội lực của Việt Nam
Vài năm trở lại đây, dòng vốn đầu tư quốc tế đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á. Việt Nam có rất nhiều triển vọng để trở thành “công xưởng mới” của thế giới, tuy nhiên qua thực tế nội lực cho thấy, Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít rào cản, thách thức. Bài viết đề xuất một số giải pháp về chính sách nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu là trở thành trung tâm chế tạo mới của thế giới vào năm 2020.

Thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những vấn đề đặt ra

Thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những vấn đề đặt ra

2011-2015 là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra với nền kinh tế trong nước và quốc tế, tác động không nhỏ đến thị trường bảo hiểm Việt Nam. Vượt qua những thách thức đặt ra, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được những kết quả khá tích cực, bước đầu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/02/2012.

Nhìn lại tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015

Nhìn lại tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015

Việc thực hiện thành công tiến trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm theo Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-TTg góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015. Bài viết đánh giá thực trạng tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 và đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm trong giai đoạn 2016-2020.

Phát triển kinh tế biển ở một số nước và bài học cho Việt Nam

Phát triển kinh tế biển ở một số nước và bài học cho Việt Nam
Những năm qua, nhiều nước trên thế giới coi biển đảo và đại dương là định hướng chiến lược phát triển kinh tế chủ yếu của mình với các tuyến hải vận nối liền các lục địa với nhau và là nơi có các căn cứ quân sự của một số nước. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh, lợi thế từ vị trí địa lý giáp biển đã giúp Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore... có thể vươn lên trở thành các nền kinh tế hàng đầu của khu vực và thế giới.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam
So với Chuẩn mực kế toán Việt Nam - VAS, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS có nhiều điểm nổi trội như mang lại tính minh bạch cao, gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư trên toàn cầu về những thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp… Vì những giá trị đó của IFRS mà nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên áp dụng nguyên vẹn bộ Chuẩn mực IFRS, chứ không nên chỉ áp dụng từng phần theo một lộ trình nhất định. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại. Vậy lựa chọn nào cho Việt Nam là phù hợp?