Nhiều bài học giá trị trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp

 Nhiều bài học giá trị trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp
Thực tế triển khai cổ phần hóa (CPH) tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cho thấy, nếu Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối, DN có nhiều khả năng thành công do được chủ động hơn trong việc điều hành, quản lý và không bị vướng vào các thủ tục hành chính như khi còn là DNNN.

Xử lý nợ xấu - Bảo đảm sự ổn định trên thị trường tiền tệ

 Xử lý nợ xấu - Bảo đảm sự ổn định trên thị trường tiền tệ

Trong thời gian qua, xử lý nợ xấu đã được hệ thống ngân hàng triển khai một cách mạnh mẽ , xử lý nợ xấu được coi là mục tiêu để đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển các NHTM NN đóng vai trò là lực lượng chủ đạo, chủ lực bảo đảm sự ổn định trên thị trường tiền tệ và an toàn của hệ thống các TCTD. Tập trung triển khai cơ cấu lại thành công các NHTM được NHNN mua lại trong thời gian qua theo phương án đã được phê duyệt.

Phát triển khu công nghiệp bền vững: Những vấn đề đặt ra

Phát triển khu công nghiệp bền vững: Những vấn đề đặt ra

Trong những năm qua, các khu công nghiệp đã có những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển của khu công nghiệp cũng đã có tác động không nhỏ đến nền kinh tế - xã hội dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Phân tích tác động đến nguồn lực đất đai tại một số địa phương phát triển khu công nghiệp, cụ thể như tỉnh Hưng Yên theo 3 khía cạnh: diện tích đất, chất lượng đất và cơ cấu sử dụng đất, từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và cải thiện đời sống của người dân vùng ven các khu công nghiệp.

Khơi thông vốn phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam

Khơi thông vốn phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, kinh tế nông nghiệp được xác định là một trong những trụ cột vững chắc. Tuy nhiên, dưới những tác động khó lường từ biến đổi khí hậu, ngành Nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và việc tìm kiếm các giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp là vấn đề đặt ra cần giải quyết…


Chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trong hóa đơn tài chính

Chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trong hóa đơn tài chính

Mặc dù có rất nhiều văn bản hướng dẫn và lớp tập huấn về sử dụng đúng hóa đơn tài chính của ngành Thuế, song tại các doanh nghiệp hiện nay việc sử dụng hóa đơn tài chính vẫn còn rất nhiều sai sót. Bài viết trao đổi kinh nghiệm thực tế khi sử dụng hóa đơn tài chính năm 2015 liên quan đến các chỉ tiêu bắt buộc và chỉ tiêu không bắt buộc, từ đó giúp cho kế toán tại các doanh nghiệp khắc phục được một số sai sót khi sử dụng hóa đơn tài chính.


Tiếp tục cải cách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp

Tiếp tục cải cách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp
Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế cho rằng, giữa chính sách và thực tế luôn có khoảng cách, nếu dừng vận động công tác quản lý sẽ không thể theo kịp các diễn biến của nền kinh tế.

Kinh tế hợp tác - “bà đỡ” cho nông nghiệp?

Kinh tế hợp tác - “bà đỡ” cho nông nghiệp?
Theo nhiều chuyên gia, mô hình hợp tác xã được coi trọng và đầu tư phát triển hợp lý sẽ là các “bà đỡ”, đầu tàu dẫn dắt hoạt động kinh doanh trong nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi cho nông dân.