Khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội

Khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội

Tài sản công là nguồn lực quan trọng của đất nước. Nguồn lực tài chính từ tài sản công được hiểu là tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài sản công thông qua các hình thức nhất định theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn tài chính để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác có hiệu quả nguồn lực này là một trong những định hướng lớn trong quá trình xây dựng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Tại buổi họp báo sau hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày 7/7/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Chỉ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ, hiếm có hai quốc gia nào trên thế giới từ chỗ đối đầu, lại có thể “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” để phát triển quan hệ cả về chất, tầm vóc và chiều sâu như vậy”.

Nhượng quyền thương mại - Khởi sắc nhưng còn nhiều thách thức

Nhượng quyền thương mại - Khởi sắc nhưng còn nhiều thách thức
Câu chuyện nhượng quyền thương mại không phải điều gì mới, bởi trong xu thế hội nhập hiện nay nó trở thành một hình thức kinh doanh hiện đại được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam những năm gần đây hình thức kinh doanh này mới thực sự khởi sắc.

Bàn về xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Bàn về xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là một trong những lĩnh vực được các quốc gia thành viên ngày càng quan tâm triển khai thực hiện theo hướng vừa phải dành sự bảo hộ SHTT hữu hiệu cho quốc gia thành viên vừa đáp ứng theo chuẩn mực của Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) và các hiệp định thương mại liên quan khác.

Giải pháp tín dụng ngân hàng cho xây dựng nông thôn mới

Giải pháp tín dụng ngân hàng cho xây dựng nông thôn mới
Xác định rõ vai trò của giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, ngành ngân hàng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, hướng dòng vốn tín dụng vào khu vực nông nghiệp - nông thôn.

Trao đổi về khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp

Trao đổi về khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp
Bài viết đề cập đến nội dung về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn giá trị gia tăng bị sai, hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng khuyến mại, cho biếu tặng, hàng mua về để phục vụ hoạt động phúc lợi, tiêu dùng nội bộ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các hóa đơn thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển chuỗi nông sản an toàn - Hướng đi tất yếu cho nông nghiệp

Phát triển chuỗi nông sản an toàn - Hướng đi tất yếu cho nông nghiệp
Đối mặt với những khó khăn và thách thức của tiến trình hội nhập, nông sản Việt Nam đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm (ATTP) trong từng công đoạn, liên kết tạo thành một chuỗi nông sản an toàn. Đây cũng chính là xu hướng tất yếu cho nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề bất cập như: việc tiếp cận vốn, dồn điền đổi thửa, liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm với những người nông dân tại vùng nguyên liệu...

"Soi" dòng vốn nước ngoài từ “thiên đường thuế”

 "Soi" dòng vốn nước ngoài từ “thiên đường thuế”
Nhiều DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam. Với các cơ chế đặc thù từ các điểm đầu tư này, cần hết sức cảnh giác.

Cội nguồn văn hoá Hồ Chí Minh

Cội nguồn văn hoá Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương thanh cao về nếp sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, dĩ công vi thượng.