TPP tạo xung lực phát triển kinh tế đối ngoại

TPP tạo xung lực phát triển kinh tế đối ngoại
Tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là sự kiện đặc biệt trong hội nhập quốc tế của Việt Nam sau sự kiện trở thành thành viên WTO. Hiệp định này sẽ tạo xung lực tích cực để Việt Nam phát triển kinh tế đối ngoại cả bề rộng và bề sâu.

Động lực phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới

 Động lực phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 đã được Đảng và Nhà nước định hướng rõ ràng và cụ thể, đi kèm đó là các giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trên đã có những kết quả tích cực, tạo đà vững chắc cho giai đoạn 2016 - 2020.

Tín hiệu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước về đích đúng hẹn

Tín hiệu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước về đích đúng hẹn

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là đòi hỏi tất yếu từ nội tại nền kinh tế Việt Nam, quán triệt mục tiêu của Đảng và Chính phủ đề ra: Đổi mới doanh nghiệp nhà nước có chiều sâu, đi vào những vấn đề cốt lõi để phát huy các tiềm năng, khắc phục các bất cập của DNNN, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường vai trò dẫn dắt nền kinh tế của DNNN, nâng cao hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại DN… Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN. Đây là thời điểm nước rút thực hiện Đề án nhưng cũng đã cho thấy nhiều kết quả tích cực.

Ngưỡng lạm phát và tăng trưởng kinh tế

 Ngưỡng lạm phát và tăng trưởng kinh tế
Dẫn lại kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế về mô hình của 50 nền kinh tế và thực tế diễn biến kinh tế của Việt Nam trong hơn 20 năm, lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho rằng ngưỡng lạm phát khoảng từ 5-8% sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

Có hay không cơ hội giảm lãi suất?

Có hay không cơ hội giảm lãi suất?
Việc hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát đang rất thấp như hiện nay là vấn đề có tính sống còn cho các doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Vấn đề đặt ra ở đây là hạ lãi suất bằng cách nào, và có thực hiện được không?

Cạnh tranh thúc đẩy giảm lãi suất cho vay tiêu dùng

Cạnh tranh thúc đẩy giảm lãi suất cho vay tiêu dùng
Tuy lãi suất cho vay tiêu dùng thường bị phản ứng là cao nhưng theo các chuyên gia, để điều chỉnh thì không thể can thiệp bằng các biện pháp hành chính mà nên hướng đến tăng cường tính cạnh tranh và minh bạch trên thị trường để giảm dần lãi suất cho vay.

Tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường

Tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường

Báo cáo Cảm nhận về Nhà nước và thị trường của người Việt Nam năm 2014 (CAMS 2014) được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/7/2015. Theo đó, đa số ý kiến ủng hộ mô hình kinh tế thị trường, song, vẫn muốn có sự can thiệp của Nhà nước. Điều này phản ánh đặc trưng của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi.

Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư

Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư

Theo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư vừa được Chính phủ ban hành, công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Giải bài toán thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Giải bài toán thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tăng cường thu hút vốn đầu tư để tái cơ cấu toàn diện. Do đó, ngành nông nghiệp không chỉ dựa vào nông dân giữ vai trò chủ đạo như trước đây, mà phải có sự tham gia và hợp tác chặt chẽ hơn của doanh nghiệp để giải quyết được 3 điểm nghẽn lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn và áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Theo TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD): “Doanh nghiệp sẽ nắm được tín hiệu thị trường tốt nhất, từ đó quay về kết nối với nông dân. Cũng chỉ có doanh nghiệp mới đủ năng lực về vốn và áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp”.