Hoàn thiện luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Hoàn thiện luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Sau 10 năm thi hành Luật Chứng khoán, hoạt động của TTCK ngày càng phát triển, chỉ số thị trường luôn duy trì được xu hướng tăng trưởng; quy mô, chất lượng, hiệu quả được nâng cao...nhưng trong bối cảnh hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu đặt ra cần xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi trong thời gian tới.

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam
Đến nay, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có 697 doanh nghiệp niêm yết; 374 công ty giao dịch trên UPCoM, giá trị vốn hóa đạt 1.947 nghìn tỷ đồng, tương đương 42,3% GDP năm 2016. Thời gian tới, nhằm tạo cơ sở cho TTCK Việt Nam phát triển và hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy TTCK phát triển hiệu quả.

Sửa đổi Luật Chứng khoán - Kỳ vọng thúc đẩy thị trường phát triển bền vững

Sửa đổi Luật Chứng khoán - Kỳ vọng thúc đẩy thị trường phát triển bền vững

Trong những năm qua, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cơ quan quản lý về chứng khoán và TTCK chú trọng hàng đầu. Cụ thể, khung pháp lý điều chỉnh TTCK đã cơ bản hoàn thiện đầy đủ với văn bản cao nhất là Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua vào năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2010.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Đây là mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 19).

Nhiều điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động

 Nhiều điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mức lương tối thiểu; tăng thời giờ làm thêm; tuổi nghỉ hưu...

Điểm mới trong Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Điểm mới trong Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Ngày 19/04/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO: Những thành tựu khả quan

Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO: Những thành tựu khả quan
10 năm qua, kể từ khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và quan trọng, thể hiện qua các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, cán cân xuất, nhập khẩu, du lịch…

Bàn giải pháp quản lý an toàn thực phẩm

Bàn giải pháp quản lý an toàn thực phẩm
Không có lĩnh vực nào mà vấn đề quản lý nhà nước lại tác động trực tiếp, thường xuyên và nóng bỏng như an toàn thực phẩm (ATTP). Đây là lĩnh vực liên quan mật thiết đến sức khỏe, sinh mạng, tuổi thọ, giống nòi… do nhiều cơ quan cùng quản lý theo tiêu chí của sản xuất, kinh doanh, lưu thông, bảo quản và cuối cùng là đến người tiêu dùng.