Thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những vấn đề đặt ra

Thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những vấn đề đặt ra

2011-2015 là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra với nền kinh tế trong nước và quốc tế, tác động không nhỏ đến thị trường bảo hiểm Việt Nam. Vượt qua những thách thức đặt ra, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được những kết quả khá tích cực, bước đầu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/02/2012.

Nhìn lại tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015

Nhìn lại tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015

Việc thực hiện thành công tiến trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm theo Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-TTg góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015. Bài viết đánh giá thực trạng tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 và đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm trong giai đoạn 2016-2020.

Phát triển kinh tế biển ở một số nước và bài học cho Việt Nam

Phát triển kinh tế biển ở một số nước và bài học cho Việt Nam
Những năm qua, nhiều nước trên thế giới coi biển đảo và đại dương là định hướng chiến lược phát triển kinh tế chủ yếu của mình với các tuyến hải vận nối liền các lục địa với nhau và là nơi có các căn cứ quân sự của một số nước. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh, lợi thế từ vị trí địa lý giáp biển đã giúp Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore... có thể vươn lên trở thành các nền kinh tế hàng đầu của khu vực và thế giới.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam
So với Chuẩn mực kế toán Việt Nam - VAS, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS có nhiều điểm nổi trội như mang lại tính minh bạch cao, gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư trên toàn cầu về những thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp… Vì những giá trị đó của IFRS mà nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên áp dụng nguyên vẹn bộ Chuẩn mực IFRS, chứ không nên chỉ áp dụng từng phần theo một lộ trình nhất định. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại. Vậy lựa chọn nào cho Việt Nam là phù hợp?

Ổn định lãi suất để thúc đẩy sản xuất

Ổn định lãi suất để thúc đẩy sản xuất
Mức lãi suất huy động vốn của hầu hết các Ngân hàng trong những tháng đầu năm 2016 đều tăng nhưng vẫn nằm dưới mức trần. Với nhiều lý do khác nhau, hiện lãi suất đang có xu thế tăng. Vì thế việc điều hành lãi suất cần phải phù hợp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Để phát huy cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập

Để phát huy cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập

Đổi mới cơ chế tài chính theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giáo dục đại học công lập là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu, tuy nhiên để phát huy cơ chế này cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa…

Thực trạng tự chủ tài chính tại Đại học Tài chính – Marketing

Thực trạng tự chủ tài chính tại Đại học Tài chính – Marketing
Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014-2017 nêu rõ “cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện”. Bài viết trình bày kinh nghiệm của Đại học Tài chính – Marketing trong thí điểm tự chủ tài chính, đề xuất một số kiến nghị cho quá trình đổi mới quản trị đại học nói chung và tự chủ đại học nói riêng ở Việt Nam.

Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và định hướng hoàn thiện

Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và định hướng hoàn thiện

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó, vấn đề được quan tâm lớn nhất là tự chủ về tài chính. Trong bối cảnh ấy, chính sách thuế áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cần được đổi mới một cách đồng bộ, phù hợp, vừa đáp ứng được yêu cầu khuyến khích tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, vừa đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức trong nền kinh tế.

Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công: Đột phá mới và các yêu cầu thực hiện

Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công: Đột phá mới và các yêu cầu thực hiện

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được đánh giá là bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Cơ chế, chính sách này nhận được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành khi “cởi trói” cho các đơn vị sự nghiệp công phát triển, giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước…

Dịch vụ tài chính đối mặt với thách thức hội nhập

Dịch vụ tài chính đối mặt với thách thức hội nhập

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không chỉ tập trung vào tự do hóa đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa mà còn mở rộng đối với lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, trong đó có các ngành dịch vụ tài chính.