Điểm mới về kinh tế tư nhân trong Văn kiện Đại hội XII

Điểm mới về kinh tế tư nhân trong Văn kiện Đại hội XII
Kinh tế tư nhân (KTTN), với tư cách là một thành phần kinh tế, đã được nâng lên một tầm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đó là kết quả quan trọng của cả một quá trình đổi mới và phát triển nhận thức của Đảng về thành phần kinh tế này.

Kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng 3,5%

Kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng 3,5%
Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế thế giới vừa công bố của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), có trụ sở tại Basel (Thụy Sĩ), kinh tế thế giới đã “nhích lên” và triển vọng trong một vài tháng tới được kỳ vọng là sáng nhất.

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng công nghệ là dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối Internet toàn diện đang trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này và đòi hỏi cần phải có các chính sách, biện pháp tích cực, trong đó có các chính sách tài chính để có thể tận dụng các lợi thế nhằm phát triển công nghiệp trong nước, hạn chế tác động tiêu cực mà cuộc cách mạng công nghiệp này có thể mang lại.

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng công nghệ là dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối Internet toàn diện đang trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này và đòi hỏi cần phải có các chính sách, biện pháp tích cực, trong đó có các chính sách tài chính để có thể tận dụng các lợi thế nhằm phát triển công nghiệp trong nước, hạn chế tác động tiêu cực mà cuộc cách mạng công nghiệp này có thể mang lại.

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng công nghệ là dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối Internet toàn diện đang trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này và đòi hỏi cần phải có các chính sách, biện pháp tích cực, trong đó có các chính sách tài chính để có thể tận dụng các lợi thế nhằm phát triển công nghiệp trong nước, hạn chế tác động tiêu cực mà cuộc cách mạng công nghiệp này có thể mang lại.

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chính sách tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng công nghệ là dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối Internet toàn diện đang trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này và đòi hỏi cần phải có các chính sách, biện pháp tích cực, trong đó có các chính sách tài chính để có thể tận dụng các lợi thế nhằm phát triển công nghiệp trong nước, hạn chế tác động tiêu cực mà cuộc cách mạng công nghiệp này có thể mang lại.

Thực trạng và giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài chính

Thực trạng và giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài chính

Trong những năm qua, công tác hiện đại hóa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành Tài chính đã được đẩy mạnh, trong đó chú trọng đến việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo được thông suốt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc và trực Bộ Tài chính. Việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách, người dân và doanh nghiệp được thực hiện công khai, nhanh chóng, kịp thời.

Điểm tin kinh tế - tài chính trong nước tuần từ 19-23/06/2017

Điểm tin kinh tế - tài chính trong nước tuần từ 19-23/06/2017
Tuần vừa qua, kinh tế - tài chính trong nước đã ghi nhận nhiều thông tin nổi bật như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, hay thị trường chứng khoán Việt Nam được Morgan Stanley Capital International đưa vào “danh sách xem xét” nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi...