Cần tạo cơ hội phát triển cho đại lý thuế

Cần tạo cơ hội phát triển cho đại lý thuế

TCTC Online - Sau gần 5 năm luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành đã tạo những chuyển biến tích cực trong quản lý thu thuế, từng bước đáp ứng các yêu cầu đề ra của công cuộc cải cách hiện đại hóa ngành thuế theo từng giai đoạn; hiệu quả, hiệu lực quản lý thu thuế ngày càng được nâng cao, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, người thu thuế và các bên có liên quan được xác lập rõ ràng.

Cần hoạch định chặt chẽ chính sách đầu tư công

Cần hoạch định chặt chẽ chính sách đầu tư công

TCTC Online - Đầu tư công hiện nay ở Việt Nam đang dàn trải, rộng khắp nhưng ở đâu cũng gặp vấn đề chậm tiến độ và kém hiệu quả. Do đó, việc ban hành một đạo luật về đầu tư công sát với thực tiễn, khắc phục vấn nạn dàn trải, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp trong đầu tư công hiện nay là vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm.

Bàn về nhóm giải pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Bàn về nhóm giải pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp
TCTC Online - Đứng trước những bất ổn của nền kinh tế năm 2011, đặc biệt là tình trạng lạm phát cao, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/CP nhằm đối phó với những vấn đề này. Chính sách tài khóa và tiền tệ đều được thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn. Lạm phát đã được kiềm chế và đang có xu hướng giảm dần song tác dụng phụ của chính sách bắt đầu bộc lộ từ cuối năm 2011, đầu năm 2012. Những khó khăn nội tại của nền kinh tế vẫn chưa được khắc phục trong khi kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn suy thoái, hệ quả là, nền kinh tế Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp nói riêng bước vào giai đoạn khó khăn. Sự can thiệp hỗ trợ của Chính phủ trong bối cảnh này là rất cần thiết.

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị

Qua ba năm thực hiện, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã dần đi vào cuộc sống, từng bước thực hiện mục tiêu ban đầu đặt ra. Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể, các chuyên gia kinh tế và nhân dân về bản dự thảo sửa đổi bổ sung Luật thuế này. Bên cạnh việc ủng hộ những điểm sửa đổi, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Dự thảo luật.

Luật thuế Thu nhập cá nhân: Sự cần thiết và đạo lý của những quy định sửa đổi

Luật thuế Thu nhập cá nhân: Sự cần thiết và đạo lý của những quy định sửa đổi
TCTC Online - Qua 3 năm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đã nảy sinh một số bất cập, không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bổ sung cho sát với thực tế. Sau một thời gian dài nghiên cứu, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo sửa đổi luật này với mục tiêu dài hạn là đảm bảo công bằng điều tiết thu nhập, nâng cao đời sống người nộp thuế, khuyến khích cá nhân làm giàu chính đáng.