Hoàn thiện chính sách phát triển quỹ tín dụng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện chính sách phát triển quỹ tín dụng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Theo Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân, tính đến hết tháng 12/2016, cả nước có 1.149 Quỹ Tín dụng nhân dân và các ngân hàng hợp tác xã, với hơn 2 triệu thành viên là các hộ gia đình tham gia vay vốn. Với mục tiêu liên kết, tương trợ thành viên, Quỹ Tín dụng nhân dân đã tạo ra cơ chế tài chính thuận lợi, thân thiện, phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội.

Giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện bảo lãnh ngân hàng

Giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng là nghiệp vụ nhằm ràng buộc các bên có trách nhiệm nhất định để thực hiện một hợp đồng đã thống nhất, trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian quan trọng. Với tư cách là người bảo lãnh cho nhà thầu một khoản tiền theo quy định, ngân hàng cam kết với chủ đầu tư về việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Nếu nhà thầu vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại trong quá trình xây dựng thì ngân hàng sẽ đứng ra trả tiền cho chủ đầu tư với số tiền đã bảo lãnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, khung pháp lý về bảo lãnh ngân hàng vẫn còn chưa rõ ràng, gây vướng mắc trong quá trình thực hiện, đòi hỏi cần có những giải pháp nhằm hỗ trợ các chủ thể tham gia hợp đồng bảo lãnh một cách hiệu quả.

Phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế

Phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế

Thời gian qua, Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, tuy nhiên, hiện nay nhiều “điểm nghẽn” đang cản trở việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa (kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, hiệu quả vốn đầu tư thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính còn chậm…). Để phát triển kinh tế bền vững, việc đánh giá các lợi thế so sánh, xác định những điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế, đề xuất giải pháp tháo gỡ là yêu cầu tất yếu khách quan.

Tác động và lộ trình của việc áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam

Tác động và lộ trình của việc áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam

Việc các ngân hàng thương mại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn Basel II là một xu thế tất yếu và bắt buộc khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Thực tế đã chứng minh, chuẩn mực Basel II là giải pháp tối ưu để các ngân hàng thương mại trụ vững trước những biến động khó lường của thị trường tài chính. Với Basel II, mọi rủi ro đều phải được lượng hóa bằng con số cụ thể và con số này sẽ chỉ ra rằng ngân hàng cần bao nhiêu vốn để có thể bù đắp rủi ro.

Một số vấn đề về hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Một số vấn đề về hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Trải qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, thể chế của thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện. Thị trường đã xây dựng các quy tắc để vận hành thông qua việc tạo lập khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ, thống nhất... Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế  ngày càng sâu rộng, hoàn thiện thể chế của thị trường chứng khoán đang đứng trước nhiều yêu cầu và bối cảnh mới.

Bàn về tự do hóa tài chính ở Việt Nam

Bàn về tự do hóa tài chính ở Việt Nam

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nên tự do hóa tài chính là điều tất yếu. Trong điều kiện hệ thống tài chính còn non trẻ và bối cảnh nền kinh tế quốc tế hiện đại, Việt Nam cần có những hiểu biết sâu sắc về quá trình tự do hóa tài chính để tận dụng những lợi ích to lớn của tự do hóa tài chính cũng như hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Hơn 13 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hơn 13 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 31/5/2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13,16 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp là 11,24 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm y tế là 76,39 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 82,14% dân số.

Hướng tới bảo đảm an sinh xã hội

Hướng tới bảo đảm an sinh xã hội
Công thức tính tỷ lệ hưởng lương hưu áp dụng từ 1/1/2018 sẽ tác động đến mức lương hưu của người lao động, nhất là với nữ giới. Không ít người lao động đang có tâm lý muốn về hưu trước năm 2018 nhằm “lách” quy định. Nhưng thực tế, lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố nên không phải ai về hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn người về hưu sau 2018.