Năm 2017, Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 2,5 – 2,8%

Năm 2017, Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 2,5 – 2,8%

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2016, xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp đạt mức cao kỷ lục 32,1 tỷ USD, tăng hơn 6% so với 2015. Năm 2017, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng ngành khoảng 2,5 – 2,8%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 32 – 32,5 tỷ USD.

Năm 2016, Việt Nam xuất siêu khoảng 2,68 tỷ USD

Năm 2016, Việt Nam xuất siêu khoảng 2,68 tỷ USD
Theo Tổng cục Hải quan, ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong năm 2016 đạt trên 349,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2015, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175,94 tỷ USD và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD.

5 điểm nhấn kinh tế trong nước tuần 19-24/12/2016

5 điểm nhấn kinh tế trong nước tuần 19-24/12/2016
Bộ Tài chính mở rộng diện khoán xe công sang các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; EVFTA dự kiến sẽ được ký kết và có hiệu lực từ năm 2018; M&A trên thị trường Việt Nam đạt khoảng 5,1 tỷ USD... là những sự kiện tài chính - kinh tế trong nước nổi bật tuần qua.

Mô hình tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước

Mô hình tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước
Mặc dù Nhà nước chưa có quy định cụ thể về tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng một số cơ quan đã nhận thức tích cực về công tác này. Bài viết điểm lại các quy định khung về kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực tế triển khai tại một số bộ, ngành trong thời gian qua, từ đó đề xuất những bước đi phù hợpcho thời gian tới.