Để gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam?

Để gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam?

Để tận dụng tốt cơ hội trong môi trường hội nhập, Việt Nam cần chuyển dịch cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, ngành nghề sản xuất, trong đó tập trung vào phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đó là khuyến cáo của các chuyên gia kinh tế đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường ASEAN.


Cần hiểu đúng về chế độ nghỉ hưu

Cần hiểu đúng về chế độ nghỉ hưu
Từ ngày 1/1/2018, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu có thay đổi so với nghỉ hưu trước năm 2018. Nhiều người lao động lo ngại về hưu sau thời điểm này sẽ bị thiệt thòi, nên đang tìm cách để có thể nghỉ hưu sớm. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, TS. Bùi Sỹ Lợi đã có cuộc trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân xung quanh vấn đề này.

Hoàn thiện luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Hoàn thiện luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Sau 10 năm thi hành Luật Chứng khoán, hoạt động của TTCK ngày càng phát triển, chỉ số thị trường luôn duy trì được xu hướng tăng trưởng; quy mô, chất lượng, hiệu quả được nâng cao...nhưng trong bối cảnh hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu đặt ra cần xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi trong thời gian tới.

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam
Đến nay, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có 697 doanh nghiệp niêm yết; 374 công ty giao dịch trên UPCoM, giá trị vốn hóa đạt 1.947 nghìn tỷ đồng, tương đương 42,3% GDP năm 2016. Thời gian tới, nhằm tạo cơ sở cho TTCK Việt Nam phát triển và hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy TTCK phát triển hiệu quả.

BHXH Việt Nam đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Ngày 21/4/2017, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, định hướng trọng tâm nội dung tuyên truyền thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham gia phối hợp.

Sửa đổi Luật Chứng khoán - Kỳ vọng thúc đẩy thị trường phát triển bền vững

Sửa đổi Luật Chứng khoán - Kỳ vọng thúc đẩy thị trường phát triển bền vững

Trong những năm qua, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cơ quan quản lý về chứng khoán và TTCK chú trọng hàng đầu. Cụ thể, khung pháp lý điều chỉnh TTCK đã cơ bản hoàn thiện đầy đủ với văn bản cao nhất là Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua vào năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2010.

Tự do hóa dịch vụ tài chính trong ASEAN

Tự do hóa dịch vụ tài chính trong ASEAN

Tự do hoá thị trường dịch vụ tài chính đưa đến những tác động tích cực đối với các nước trên thế giới như: Loại bỏ dần các rào cản có tính chất bảo hộ giữa các quốc gia, mở cửa thị trường nội địa cho các công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài vào hoạt động, từ đó tạo dựng một môi trường cạnh tranh bình đẳng nhằm giảm giá thành sử dụng dịch vụ và tạo điều kiện thu hút nguồn đầu tư nước ngoài.