VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Phát huy nhân tố con người trong xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam

Phát huy nhân tố con người trong xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam

Vấn đề xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển là chủ đề được giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam quan tâm, đề cập từ nhiều hướng tiếp cận. Tiếp cận góc nghiên cứu về vai trò của nhân tố con người trong xây dựng nhà nước kiến tạo, bài viết khái quát quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhân tố con người trong thời kỳ đổi mới và những vấn đề đặt ra đối với nguồn lực Việt Nam hiện nay, gợi ý một số giải pháp phát huy vai trò của nhân tố con người trong xây Nhà nước kiến tạo...

Bàn về chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất tại Việt Nam

Bàn về chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất tại Việt Nam

Bài viết đề cập đến những nguyên lý kinh tế trong điều tiết giá trị gia tăng từ đất, trên cơ sở phân tích lý thuyết địa tô. Theo đó, các quy định trong điều tiết giá trị đất gia tăng cần căn cứ dựa trên những thay đổi về địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối của đất đai. Ngoài ra, trên cơ sở phân tích một số chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất trong tại Việt Nam những năm qua, bài viết đưa ra một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách điều tiết giá trị đất gia tăng ở nước ta trong thời gian tới.

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay lại nguồn vốn ODA tại các tổ chức tín dụng

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay lại nguồn vốn ODA tại các tổ chức tín dụng

Cho vay lại vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để cung ứng vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế quốc gia là một nghiệp vụ quan trọng của tổ chức tín dụng. Cho vay lại vốn ODA tại tổ chức tín dụng là hoạt động được ủy quyền của Bộ Tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp vay lại nguồn vốn này để thực hiện dự án đầu tư nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết phân tích và đưa ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại các tổ chức tín dụng, góp phần tăng cường hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại các tổ chức này.

Tác động tâm lý nhà đầu tư lên chỉ số giá chứng khoán khu vực ASEAN

Tác động tâm lý nhà đầu tư lên chỉ số giá chứng khoán khu vực ASEAN

Bài viết sử dụng mô hình hồi quy có trọng số EGLS để phân tích tác động tâm lý nhà đầu tư lên chỉ số giá chứng khoán qua bộ dữ liệu bảng của 5 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á giai đoạn từ năm 2009 - 2017, nhằm cung cấp những bằng chứng thực nghiệm liên quan đến yếu tố niềm tin tiêu dùng đại diện cho độ nhạy cảm nhà đầu tư, có tác động đến lợi nhuận chứng khoán trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số niềm tin tiêu dùng là nhân tố đại diện cho độ nhạy cảm nhà đầu tư và có sự tác động của độ nhạy cảm nhà đầu tư đến chỉ số giá chứng khoán toàn thị trường; đồng thời, độ nhạy cảm nhà đầu tư có thể dự báo tốt chỉ số giá thị trường chứng khoán trong tương lai.

Cơ hội nào cho hàng Việt khi Mỹ áp thuế hàng Trung Quốc?

Cơ hội nào cho hàng Việt khi Mỹ áp thuế hàng Trung Quốc?

Dù bị áp thuế nhưng Trung Quốc sẽ không bỏ trống thị trường Mỹ, và sẽ luôn đi đầu trong cạnh tranh về giá.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu những nhân tố tác động đến tính kịp thời của báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) trong giai đoạn nghiên cứu (2012-2016). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố sau đây có thể tác động đến tính kịp thời của báo cáo tài chính: Quy mô của doanh nghiệp; Loại công ty kiểm toán; Sự thay đổi của lợi nhuận; Loại báo cáo tài chính; Loại ý kiến kiểm toán; Lĩnh vực kinh doanh.

Xuất khẩu tháng 11/2018 tăng 7,8% so với cùng kỳ

Xuất khẩu tháng 11/2018 tăng 7,8% so với cùng kỳ

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2018 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 của Việt Nam ước tính đạt 21,60 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước, nhưng tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Đã bàn giao được trên 13 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Đã bàn giao được trên 13 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tính đến ngày 20/11/2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã rà soát, bàn giao được hơn 13,128 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đang tham gia, đạt 99,66% trên tổng số lao động đang tham gia.

Năm 2018, xuất khẩu thủy sản có thể đạt 8,8 tỷ USD

Năm 2018, xuất khẩu thủy sản có thể đạt 8,8 tỷ USD

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 11/2018, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã đạt khoảng 8 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2017. Dự kiến, xuất khẩu thủy sản của cả nước năm 2018 sẽ cán đích với khoảng 8,8 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2017.

Trạm BOT không dừng thu sai, Bộ Giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm

Trạm BOT không dừng thu sai, Bộ Giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ, về xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nghiên cứu giải pháp tổng thể đối với các dự án BOT để giải quyết triệt để các bất cập, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến vị trí đặt trạm BOT.

Hội nghị khách hàng – “Chìa khóa” phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hội nghị khách hàng – “Chìa khóa” phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện diễn ra ngày 30/11, một trong những giải pháp được Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp đánh giá cao là hình thức tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua các hội nghị khách hàng của hệ thống đại lý bưu điện.

Một số vấn đề về xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận tại Việt Nam

Một số vấn đề về xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận tại Việt Nam

Xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu, thu hút được sự quan tâm của các nước và các tổ chức quốc tế. Ngày 21/10/2017, tại Việt Nam, 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua Tuyên bố chung về các vấn đề liên quan đến các chủ đề hợp tác ưu tiên, trong đó có chủ đề chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Thực hiện những cam kết trong Tuyên bố chung, hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai các biện pháp chống xói mòn cơ sở thuế để nền kinh tế trở nên minh bạch hơn, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh.

Khi nào doanh nghiệp Việt sẽ hưởng lợi thuế quan từ CPTPP?

Khi nào doanh nghiệp Việt sẽ hưởng lợi thuế quan từ CPTPP?

Từ ngày 14/1/2019, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và 6 nước đã phê chuẩn CPTPP chính thực thực hiện theo lộ trình thuế quan cam kết.

Doanh nghiệp đánh giá cao việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô

Doanh nghiệp đánh giá cao việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô

Theo kết quả khảo sát, 97,1% doanh nghiệp nhận định từ tốt đến rất tốt về việc duy trì ổn định kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam 9 tháng năm 2018. Có 3 vấn đề chưa nhận được sự hài lòng của nhiều doanh nghiệp là hiệu quả của dịch vụ hành chính, cơ sở hạ tầng và tiếp cận đất đai.

Giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

Giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung chính sách theo hướng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng xuống còn 15 năm, tiến tới còn 10 năm; nâng mức hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; Chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện… là một trong những giải pháp khuyến khích, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chuyện “con trâu kiện máy cày”

Chuyện “con trâu kiện máy cày”

“Ta hãy nghĩ Uber, Grab như một công ty, một phương thức kinh doanh bình thường. Không nên đuổi Grab đi mà nên làm sao để có những doanh nghiệp công nghệ như Grab của riêng Việt Nam”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung nói trong hội thảo “Phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh mới: Yêu cầu và bước đi của Việt Nam” diễn ra sáng 28/11 tại Hà Nội.

CPI tháng 11/2018 giảm 0,29%, tạo tín hiệu khả quan đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm

CPI tháng 11/2018 giảm 0,29%, tạo tín hiệu khả quan đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2018 vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng đầu năm 2018 tăng 3,59% so với bình quân cùng kỳ 2017. CPI tháng 11/2018 giảm 0,29% so với tháng trước, tạo tín hiệu khả quan để CPI cả năm đạt được chỉ tiêu đề ra.

Chiến lược dài hơi nào cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam?

Chiến lược dài hơi nào cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam?

Ra đời sau các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam cần có chương trình hỗ trợ giảm chi phí để có thể có chỗ đứng trên bản đồ ô tô khu vực.

Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu: Giải pháp cho xuất khẩu bền vững

Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu: Giải pháp cho xuất khẩu bền vững

Đây là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam với chủ đề “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 28/11.

“Nhận diện” thách thức của Việt Nam khi tham gia CPTPP

“Nhận diện” thách thức của Việt Nam khi tham gia CPTPP

Việt Nam là quốc gia thứ 7 thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sau New Zealand, Canada, Australia, Nhật Bản, Mexico và Singapore. Bên cạnh rất nhiều lợi ích, cơ hội hiện hữu, thì việc tham gia, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP cũng sẽ khiến Việt Nam chịu thêm nhiều áp lực.