Nhập khẩu xe ô tô tăng mạnh để tránh thuế

Nhập khẩu xe ô tô tăng mạnh để tránh thuế
Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có dung tích lớn nhập khẩu qua các cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây có chiếu hướng tăng mạnh nhằm tránh thuế cao trước thời điểm 1/7/2016.

Để nhân dân thấy một Chính phủ hành động

Để nhân dân thấy một Chính phủ hành động
Ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nay, song tại phiên họp sáng qua, vấn đề tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững một lần nữa được đặt lên bàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Tham nhũng vặt, hậu quả lớn!

Tham nhũng vặt, hậu quả lớn!
Tham nhũng tiêu cực lớn làm thất thoát nhiều nghìn tỷ đang làm nhức nhối lòng dân! Tuyên chiến với những vụ tiêu cực lớn này, các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt.

Không đánh đổi vì lợi ích ngắn hạn

Không đánh đổi vì lợi ích ngắn hạn
Theo Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, PGS., TS. Bùi Tất Thắng, trong hội nhập, thu hút đầu tư nước ngoài là xu thế tất yếu. Song cần bảo đảm nguyên tắc không đánh đổi phát triển bền vững, an toàn môi trường vì lợi ích ngắn hạn trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đảng ta đã khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng chủ yếu trong thành phần kinh tế tư nhân. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước đã thể chế hóa, ban hành các luật liên quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước đi vào cuộc sống. Việc thực thi chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nỗ lực vượt khó khăn để phát triển bền vững.

Chính sách tài chính và vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chính sách tài chính và vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trong thời gian qua, do nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất - kinh doanh. Trong đó, nhiều giải pháp tài chính nhằm khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế, đã và đang phát huy tác dụng, góp phần hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Để triển khai tốt các Nghị quyết của Chính phủ... về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, chính sách tài chính tiếp tục hướng tới việc hoàn thiện chính sách thu nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh và thu hút đầu tư; quản lý chi chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng và kiềm chế lạm phát...