Liên kết sản xuất nâng cao chất lượng nông sản

Liên kết sản xuất nâng cao chất lượng nông sản
Để tìm đầu ra ổn định và nâng cao giá trị cho hàng hóa nông sản. Tỉnh Long An vừa tổ chức hội thảo trao đổi giữa doanh nghiệp (DN) với các cơ quan chức năng về việc tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh.

Tái cơ cấu doanh nghiệp ngành Nông nghiệp: Những vấn đề đặt ra

Tái cơ cấu doanh nghiệp ngành Nông nghiệp: Những vấn đề đặt ra
Cổ phần hóa sớm hơn so với kế hoạch và các doanh nghiệp sau tái cơ cấu, cổ phần hóa có những bước phát triển, khởi sắc nhất định, tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp ngành Nông nghiệp vẫn tồn tại một số bất cập và cả những khó khăn mang tính đặc thù, cần thiết phải có những giải pháp căn cơ và quyết liệt trong giai đoạn tới (giai đoạn 2016-2020).

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
Văn hoá doanh nghiệp đang được xem là một loại tài sản vô hình. Loại tài sản này có thể giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nếu không biết phát huy thì nó sẽ đưa doanh nghiệp nhanh chóng đến chỗ phá sản. Vậy văn hoá doanh nghiệp là gì và cần làm gì để nhận biết cũng như phát huy hiệu quả của nó... đang là những vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay.

Công nghiệp vẫn chỉ là... “ước mơ”

 Công nghiệp vẫn chỉ là... “ước mơ”

Trọng tâm, xương sống cho tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam đang bị đặt lệch vai trong khi khoảng thời gian còn lại là quá ngắn để đạt mục tiêu, dường như “giấc mơ” trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá còn quá xa.

Thương hiệu quốc gia - bệ phóng để doanh nghiệp vươn xa

Thương hiệu quốc gia - bệ phóng để doanh nghiệp vươn xa
Chúng ta có thể kỳ vọng việc khẳng định thương hiệu Việt trên trường quốc tế là có triển vọng, song phải có thời gian, lộ trình để tích tụ năng lực và kinh nghiệm, vừa bằng sự hỗ trợ của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp, các ngành hàng, mới tạo ra đột biến.

Bàn về hiệu quả kinh tế phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững

Bàn về hiệu quả kinh tế phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững
Mặc dù mới phát triển mạnh từ những năm 70 của thế kỷ XX trở lại đây, song nông nghiệp đô thị đã góp phần rất lớn trong chiến lược phát triển bền vững của các đô thị trên thế giới. Ở Việt Nam, tuy phạm vi hoạt động chưa rộng, mức độ phát triển chưa cao, chưa toàn diện nhưng hiệu quả kinh tế - xã hội của nông nghiệp đô thị cũng đã được chứng minh và trở thành một trong những thành tố quan trọng trong tiến trình đô thị hóa của nước ta.

Phát triển công nghiệp để thoát bẫy thu nhập trung bình

 Phát triển công nghiệp để thoát bẫy thu nhập trung bình

Diễn đàn sản xuất và công nghiệp Việt Nam 2016 sáng ngày 21/4/2016 đặt ra một vấn đề bức thiết: Việt Nam chỉ có thể thoát bẫy thu nhập trung bình bằng chiến lược phát triển nền sản xuất và công nghiệp có khả năng tạo ra sản phẩm mới và dẫn dắt các ngành công nghiệp dựa vào tri thức, sáng tạo thay vì dựa vào cơ chế bao cấp, tài nguyên thiên nhiên và lao động tay nghề thấp.

Giải pháp ứng phó với tranh chấp thương mại khi tham gia TPP

Giải pháp ứng phó với tranh chấp thương mại khi tham gia TPP
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương (TPP) là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có các cam kết theo chiều sâu với các tiêu chuẩn đặt ra cao hơn liên quan đến những ưu đãi lớn về thuế, hàng rào phi thuế… nên luôn tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp thương mại. Điều này đang đặt ra cho Việt Nam nhiều việc phải làm để chuẩn bị ứng phó với tranh chấp thương mại và giải quyết hiệu quả loại hình tranh chấp này.

Thương mại điện tử có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ

Thương mại điện tử có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ
Doanh thu bán hàng qua hình thức thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam trong năm 2015 đạt 4,07 tỉ USD, tăng 37% so với năm 2014, và chiếm 2,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.Thương mại điện tử được đánh giá là một lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng đáng mơ ước nhất hiện nay ở Việt Nam.

Hiện trạng và giải pháp đẩy mạnh quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Hiện trạng và giải pháp đẩy mạnh quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Những đổi mới về chính sách quản lý, cơ chế tài chính đối với khoa học và công nghệ thời gian qua đã được phát huy, đem lại những thành công mới, với những đóng góp thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, trở thành đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế tri thức, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học, các tổ chức kinh tế.