Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục Hải quan

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục Hải quan
Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) năm 2016 đối với cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện cho thấy, cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, thủ tục của ngành Hải quan.

Xuất khẩu sang Trung quốc: Không thể mãi “tiểu ngạch”

Xuất khẩu sang Trung quốc: Không thể mãi “tiểu ngạch”
Thời gian qua, Việt Nam hội nhập kinh tế sâu rộng, kí kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc với hầu hết hàng nông - thủy sản, trong khi mức độ hiểu biết về thị trường này lại quá ít khiến nhiều sản phẩm bị đột ngột từ chối, khiến nông dân lao đao.

“Lưới đỡ” an sinh xã hội

“Lưới đỡ” an sinh xã hội
Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, trong đó BHYT hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng; qua hơn hai năm triển khai, phát triển BHYT nhóm đối tượng hộ gia đình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Trong những năm qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về thanh toán không dùng tiền mặt có sự cải thiện tích cực. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển của thị trường tài chính toàn diện, Việt Nam cần có những giải pháp căn cơ để tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển trong bối cảnh mới.

Mối quan hệ giữa chỉ số phát triển con người và giải quyết các vấn đề xã hội

Mối quan hệ giữa chỉ số phát triển con người và giải quyết các vấn đề xã hội

Phát triển con người trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng đều hướng tới mục đích nâng cao năng lực và tạo điều kiện cho sự phát triển của con người một cách toàn diện, đặc biệt gia tăng về giá trị cho con người ở mức sống, giáo dục và y tế. Dưới góc độ nghiên cứu, bài viết làm rõ mối quan hệ giữa nâng cao chỉ số phát triển con người với việc giải quyết các vấn đề xã hội, chỉ ra mối quan hệ trên là chìa khóa then chốt thúc đẩy sự kết hợp các mục tiêu kinh tế - mục tiêu xã hội ngày càng đồng bộ, hiệu quả.

Quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh

Quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh
Với những nền tảng cơ bản được xác lập từ 17 năm qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc xây dựng và đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh sẽ giúp thị trường chứng khoán hoàn thiện cấu trúc tổng thể và phát triển theo chiều sâu. Thị trường chứng khoán phái sinh được xây dựng với một trong những mục tiêu chính là cung cấp cho thị trường các công cụ để phòng ngừa rủi ro và tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích này, thị trường cũng tiềm ẩn những rủi ro đòi hỏi có sự quản lý chặt chẽ, thận trọng.

Hoạt động bù trừ, thanh toán trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Hoạt động bù trừ, thanh toán trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Quyết định 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam, trong đó nêu rõ hoạt động tổ chức thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh theo mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) thuộc chức năng của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Bài viết giúp các nhà đầu tư, các thành viên tham gia thị trường có cái nhìn đầy đủ, toàn diện về hoạt động của cơ chế đối tác bù trừ trung tâm nói chung và việc thực hiện cơ chế này tại thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.