Thông tin tài chính-kinh tế quốc tế nổi bật tuần từ 6-11/3/2017

Thông tin tài chính-kinh tế quốc tế nổi bật tuần từ 6-11/3/2017

Thâm hụt thương mại tại Hoa Kỳ thấp nhất trong nửa thập kỷ, Chính phủ Trung Quốc công bố mục tiêu kinh tế năm 2017, thâm hụt thương mại của Pháp tăng cao kỷ lục, Singapore dự kiến chi 53,6 tỷ USD trong tài khóa 2017, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản giảm 88,9% so với cùng kỳ năm 2016... là những tin nổi bật tuần vừa qua.

Triển khai quản lý ngân quỹ theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Triển khai quản lý ngân quỹ theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Để triển khai thực hiện quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN) an toàn và hiệu quả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang triển khai một số việc như: Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho cải cách quản lý ngân quỹ, xây dựng công cụ quản lý ngân quỹ và hệ thống tài khoản thanh toán tập trung, hình thành bộ phận chuyên môn thực hiện chức năng quản lý NQNN. Đó là bước chuẩn bị bài bản,bước đi thích hợp để đảm bảo triển khai nghiệp vụ quản lý ngan quỹ theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

Nhân rộng mô hình theo chuỗi sản phẩm

Nhân rộng mô hình theo chuỗi sản phẩm
“Tại đây đã hình thành nhiều trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi, những mô hình trồng trọt, thủy sản an toàn”. Đó là nhận định của hầu hết đại biểu tại Hội thảo đánh giá về ATTP khu vực miền Trung và Tây Nguyên do Đoàn giám sát của Quốc hội (QH) tổ chức tại TP. Quy Nhơn, ngày 10/3.

Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới

Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới
Thị trường tiền tệ là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính, đóng vai trò tiếp nhận và truyền tải tác động hiệu ứng của các quyết định điều hành tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước đến cung, cầu của nền kinh tế. Do vậy, việc hoàn thiện và phát triển khung pháp lý cho thị trường tiền tệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và điều tiết thị trường. Bài viết nghiên cứu khung pháp lý cho thị trường tiền tệ cũng như những kết quả hạn chế, mà thị trường này đạt được, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thị trường tiền tệ thời gian tới.

Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam

Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam
Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao trình độ sản xuất, trong đó hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động. Việc gắn kết phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao với phát triển công nghiệp hỗ trợ được nhìn nhận như một giải pháp tích cực và hiệu quả trong quá trình hội nhập và nỗ lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tuy nhiên, sự gắn kết này nhìn chung còn rất yếu.

Tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế

Tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế
Sự đối lập giữa cung và cầu trong nước cùng mức tăng tốt của xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm nay cho thấy nhiều khả năng nền kinh tế đang gia tăng động lực từ nhu cầu nước ngoài. Trong Báo cáo Kinh tế vĩ mô tháng 3/2017, Công ty Nghiên cứu Thị trường Marketintello nhận định: tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế.

Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn

Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn
Đây tiếp tục là một trong những thông điệp chủ đạo đưa ra tại Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội.

Quản lý sức khỏe gắn với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Quản lý sức khỏe gắn với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
Hồ sơ quản lý sức khỏe (HSQLSK) cá nhân là hồ sơ lưu trữ thông tin toàn diện về sức khỏe và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của một công dân. Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân đối với người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) gắn với mục tiêu BHYT toàn dân nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân.