Dự báo ngành kinh doanh nhiều triển vọng năm 2018

Dự báo ngành kinh doanh nhiều triển vọng năm 2018
Chứng khoán Việt Nam đã có một năm 2017 thành công ở nhiều phương diện. Điểm số là điều dễ thấy nhất, chỉ số VN-Index đã tăng xấp xỉ 40% từ đầu năm đến nay, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng vào loại mạnh nhất trong khu vực châu Á.

Hiệu ứng APEC

Hiệu ứng APEC
Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng hiệu ứng từ APEC là chất xúc tác quan trọng để năm 2018, Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài. Mặc dù, thu hút đầu tư nước ngoài năm 2017 đã được coi là một năm thành công rực rỡ.

Những quy định mới về chính sách BHXH từ 1/1/2018 cần biết

Những quy định mới về chính sách BHXH từ 1/1/2018 cần biết

Từ 01/01/2018, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành, trong đó, phải kể đến những quy định về BHXH như: Điều chỉnh chế độ hưu trí; Phạt tù chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH; Quy định về tiền lương tháng đóng BHXH; Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng...

Bước tiến vững chắc của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bước tiến vững chắc của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
2017 là năm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục có bước tiến vững chắc; nhiều chính sách mới, đột phá có hiệu lực đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa lớn. Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, những thành công bước đầu đã làm rõ, tăng cường vai trò của bảo hiểm trong đời sống xã hội và nhận thức của tầng lớp nhân dân, thúc đẩy bảo hiểm phát triển mạnh mẽ, làm cơ sở cho chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Nâng cao hiệu quả giám sát tài chính tại doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao hiệu quả giám sát tài chính tại doanh nghiệp nhà nước
Giám sát tài chính là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước thì việc tăng cường hoạt động giám sát tài chính tại các doanh nghiệp này lại càng trở thành vấn đề có tính thời sự, cấp bách. Bài viết trao đổi về giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giám sát trong thời gian tới.

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động tại Việt Nam
Năng suất lao động thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam và trở thành vấn đề nóng được các chuyên gia bàn thảo tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam với chủ đề “Tăng năng suất – Đòn bẩy cho phát triển bền vững” ngày 13/12/2017. Trên thực tế, không phải tới bây giờ, câu chuyện tăng năng suất mới được đề cập mà từ lâu, Chính phủ đã xem tăng năng suất lao động là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vấn đề này càng đặt ra rốt ráo hơn bao giờ hết khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang làm biến chuyển thế giới.

Phân tích yếu tố quyết định đến chất lượng thông tin kế toán

Phân tích yếu tố quyết định đến chất lượng thông tin kế toán
Các tài liệu kế toán nói chung đều nhận định, việc tự nguyện áp dụng chuẩn mực kế toán có chất lượng sẽ có ảnh hưởng tốt đến các doanh nghiệp. Không hoàn toàn đồng ý với kết luận trên, kết quả của nghiên cứu này cho rằng chất lượng thông tin kế toán ở một quốc gia phụ thuộc vào 3 yếu tố: (i) Chất lượng của bản thân các chuẩn mực mới; (ii) Hệ thống chính trị - pháp luật của từng quốc gia; (iii) Các yếu tố khác tác động đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số ý kiến được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính
Khi xảy ra các vụ gian lận tài chính, dư luận luôn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của kiểm toán viên trong các công ty mà họ kiểm toán. Bài viết làm rõ khái niệm gian lận và sai sót, các nhân tố dẫn đến hành vi gian lận, các hình thức gian lận chủ yếu trên báo cáo tài chính, từ đó, xem xét trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính và các biện pháp hạn chế trách nhiệm pháp lý.

Một số điểm mới trong quy định về kế toán hành chính sự nghiệp

Một số điểm mới trong quy định về kế toán hành chính sự nghiệp
Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, hoạt động kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị này phải có trách nhiệm chấp hành quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Hiện nay, quy định liên quan đến công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp đã tương đối đầy đủ. Hệ thống lại một số điểm mới đáng chú ý, bài viết tập trung trao đổi về những quy định sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/1/2018.