Kinh nghiệm quốc tế về điều hành chính sách tài chính ứng phó với thiên tai

Kinh nghiệm quốc tế về điều hành chính sách tài chính ứng phó với thiên tai

Tính chất phức tạp và mức độ tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu đã và đang đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ và quyết liệt của Chính phủ các quốc gia để đưa ra các giải pháp hạn chế mức độ ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống của người dân. Nghiên cứu này tập trung phân tích chính sách tài chính của một số quốc gia trên thế giới trong ứng phó với thiên tai, thông qua đó đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam.

Lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu phải hài hòa, thấu tình đạt lý

Lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu phải hài hòa, thấu tình đạt lý
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sáng 28/6, tại trụ sở Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn năm ‎2016-2017, trọng tâm phối hợp công tác năm ‎2017-2018.

Pháp luật về điều kiện kinh doanh của một số quốc gia trên thế giới

Pháp luật về điều kiện kinh doanh của một số quốc gia trên thế giới

Điều kiện kinh doanh là những yêu cầu nhà nước đặt ra buộc các chủ thể kinh doanh phải đáp ứng được khi thực hiện kinh doanh trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây được coi là công cụ quản lý nền kinh tế, là nội dung không thể thiếu ở mọi quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia đều có những quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế và môi trường pháp lý riêng của quốc gia mình. Việc tìm hiểu pháp luật về điều kiện kinh doanh của các quốc gia trên thế giới là rất cần thiết để có thể rút ra bài học kinh nghiệm đáng quý trong quá trình xây dựng pháp luật về nội dung này ở Việt Nam.

Phản ánh kịp thời đề xuất của doanh nghiệp về Cơ chế một cửa

Phản ánh kịp thời đề xuất của doanh nghiệp về Cơ chế một cửa
Tại Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, khảo sát định kỳ và phản ảnh kịp thời ý kiến đánh giá, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính
Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm góp phần công khai, minh bạch thủ tục hành chính, từ ngày 1/1/2017 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.