VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng khá dù rơi vào

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tính tăng 0,4% so với tháng trước.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng khá dù rơi vào "tháng cô hồn"

Tính chung 8 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,5%), thể hiện cầu tiêu dùng trong dân tăng dù rơi vào "tháng cô hồn".

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2019

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2019

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2019

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2018

Dù số liệu chung 8 tháng đầu năm tăng khá cao, song trong tháng 8 lại tăng nhẹ. Điều này bắt nguồn từ nguyên nhân tháng 8 chịu ảnh hưởng của mưa bão, đồng thời cũng là tháng trùng với tháng Bảy âm lịch, bị coi là "tháng cô hồn" khiến tâm lý người dân hạn chế mua sắm.

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2019 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tính đạt 414,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 313,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 13,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 49 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% và tăng 9,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,2% và tăng 8,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 48 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 9,2%.

Tính chung 8 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.215,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,03% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,98%).

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, nếu xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng đạt 2.444,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, ngành hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 13,6%; lương thực, thực phẩm tăng 13,6%; may mặc tăng 10,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,9%; phương tiện đi lại tăng 8,5%.

Một số địa phương có mức tăng khá như: Quảng Ninh tăng 19,5%; Bình Dương tăng 17,5%; Thanh Hóa tăng 15%; Hải Phòng tăng 14,7%; Nghệ An và Bình Định cùng tăng 13,9%; Đà Nẵng tăng 13,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,3%; Hà Nội tăng 13%.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm nay ước tính đạt 385,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Bình Định tăng 19%; Hải Phòng tăng 17,2%; Quảng Bình tăng 16,2%; Thanh Hóa và Quảng Ninh cùng tăng 15,7%; Cần Thơ tăng 14,9%; Hà Nội tăng 11,1%; TP. Hồ Chí Minh tăng 8,5%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng ước tính đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Bình Định tăng 18,6%; Thanh Hóa tăng 14,9%; Khánh Hòa tăng 14,5%; TP. Hồ Chí Minh tăng 12,5%; Lâm Đồng tăng 10,1%; Thừa Thiên - Huế tăng 9,5%; Hà Nội tăng 7,4%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng ước tính đạt 355,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng mức và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó doanh thu của Bình Định tăng 16,9%; Cần Thơ tăng 12%; Đà Nẵng tăng 10,3%; Hải Phòng tăng 9,4%; TP. Hồ Chí Minh tăng 8,3%; Ninh Bình tăng 5,7%; Hà Nội tăng 5%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM